fbpx

Barnhemskollen i Almedalen: ”Bra fråga att lyfta”

Självinsikt och mod. Viktig och okänd fråga att lyfta. Så låter några av reaktionerna efter att Barnhemskollen presenterats under ett seminarium i Almedalen.

Under onsdagen genomförde Erikshjälpen, tillsammans med Childhood och Länsstyrelsen i Stockholms län sitt seminarium om Barnhemskollen, ett nylanserat projekt som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för barns rätt till familj.

Ett 60-tal personer var på plats för att delta i seminariet som ägde rum på Sverige i Världen-scenen i Almedalen. Seminariet gick också att följa live via Erikshjälpens Facebooksida.

Barnhem ska alltid vara det sista alternativet; fattigdom ska aldrig vara en anledning, var ett tydligt budskap under seminariet.

”Det här kände jag inte till. Bra fråga som Erikshjälpen lyfter i Almedalen.”

 

Peter Toftgård, programchef på Erikshjälpen, berättade om den resa som organisationen gjort från att stödja barnhem till att genomgående och långsiktigt arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv, där familjer i stället för institutioner står i centrum.

– Engagemanget för barns bästa har alltid funnits och varit starkt inom Erikshjälpen, men våra erfarenheter och forskning på området visade oss att när vi trodde vi gjorde gott genom att stödja barnhem, fanns risken att vi gjorde mer skada än nytta, sa Peter Toftgård.

4 av 5 barn som lever på barnhem har minst en förälder i livet. Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att flickor och pojkar hamnar på barnhem. Samtidigt ökar riskerna för övergrepp mot barn när de växer upp på barnhem. Trots riktlinjer från FN och forskning som visar att barn mår bäst av att växa upp i en familj ökar antalet barnhem, särskilt i vissa delar av världen och inte minst i turisttäta områden där besök på barnhem ofta ingår i programmet för resenärer. Barnhemsturism kan bidra till att barns utsatthet ökar, då barnen blir till turistattraktioner och finns i farozonen för trafficking och andra övergrepp.

– Vi kan i stället stärka familjer som lever i utsatthet och fattigdom, så att barn inte behöver hamna på barnhem, sa Peter Toftgård.

”Ryggmärgskänslan är ’åh vad fint!’”

Budskapet togs emot positivt av åhörare på plats. På Twitter skrevs bland annat:

”På barnhemskollen.se kan en läsa mer om problematiken med barnhem och barnhemsturism. Bra Erikshjälpen och Childhood”.

”’När vi trodde att vi gjorde gott gjorde vi kanske mer skada än nytta.’ Erikshjälpen visar självinsikt och mod.”

”Det här kände jag inte till. Bra fråga som Erikshjälpen lyfter i Almedalen.”

”Ryggmärgskänslan är ’åh vad fint!’ Vi måste överbrygga kunskapsgapet med Barnhemskollen.”

.