fbpx

Äventyr för barn kan förebygga gängbråk

– Det dröjer inte många år innan barnen som kommer till oss är vuxna och ska ta viktiga beslut som kommer påverka vårt samhälle, så det är jätteviktigt att prata om barns rättigheter och att prata om det tidigt, säger Erik Mjönes, projektledare för Barnrättsäventyret.

Artikeln är publicerad 2016.

Barnrättsäventyret på Björlanda Prästgård i Göteborg är en utbildningsdag för skolklasser. Bakom utbildningen står barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission.

Barnen behöver göra, och inte bara höra, för att bättre förstå barnkonventionens betydelse i vardagen. Barnrättsäventyret är utformat som en lägerdag med fysiska aktiviteter och samarbetsövningar, diskussionsfrågor utifrån vardagsproblem samt musikskapande. Med olika moment är målet att de allra flesta barnen ska kunna ta till sig vad barnkonventionen innebär.
– Det är en utmaning att träffa så många olika skolbarn. På Hisingen bor människor från många olika sammanhang och eleverna kommer från olika skolor som har olika utmaningar. Men alla klasser som kommer hit jobbar med exakt samma frågor. Det är ju det barns rättigheter handlar om, att det är samma för alla, säger Erik Mjönes.

Målet är att de allra flesta barnen ska kunna ta till sig vad barnkonventionen innebär

En del av eleverna som deltog i Barnrättsäventyret 2015, eller som kommer delta 2016, kommer från områden i Göteborg som skakats av gängbråk och skottlossningar. När barn och unga upplever utanförskap och maktlöshet ökar risken för att de ska hamna i missbruk, kriminalitet och extremism. Därför är det oerhört viktigt att satsa på barnen så att de känner sig delaktiga i sin egen utveckling och att de hittar ett sammanhang. Barnrättsäventyret vill vara en liten pusselbit i satsningen, där mellanstadieelever får lära om sina rättigheter, utveckla sin demokratiska förmåga och diskutera problem som diskriminering, utanförskap och grupptryck.
– Mellanstadiet är kanske skolans viktigaste åldersgrupp. De erfarenheter man får och det man lär sig under mellanstadiet får fäste på ett särskilt sätt, säger Erik Mjönes som har lång erfarenhet av att möta barn i sitt tidigare arbete som SO- och musiklärare.

Med sig hem från Barnrättsäventyret får varje klass ett uppdrag att utföra på sin egen skola, till exempel att undersöka om alla platser i skolan är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi hoppas att barnen ska tillämpa barnkonventionen i sin vardag. Förhoppningsvis kommer de märka att deras skola jobbar efter den, säger Erik Mjönes som tillägger att elever inte alltid förstår att barnkonventionen och tanken om barns bästa ligger till grund för många skolbeslut. Ibland kan det bli krockar mellan olika rättigheter, exempelvis mellan rätt till privatliv och rätt till utveckling i fråga om att få ha mobiltelefonen i klassrummet.
– Sådant behöver vuxna och barn tillsammans diskutera utifrån ett rättighetsperspektiv. Om elever ska vara med och ta fram ordningsregler för skolan behöver de ha kunskap och bakgrundsinformation, bland annat om rättigheter, säger Erik Mjönes.