Av omsorg kallar Erikshjälpen hem fältstudenter

De tio kursdeltagare som genom Erikshjälpen just nu genomför sina fältstudier i Kenya, Uganda och Indien kommer att kallas hem i förtid. Beslutet är en försiktighetsåtgärd med anledning av corona-pandemin.

Tillsammans med Södra Vätterbygdens folkhögskola, Svf, anordnar Erikshjälpen en distanskurs i internationella fältstudier. De tio kursdeltagare som nu befinner sig hos några av Erikshjälpens lokala partnerorganisationer i Kenya, Uganda och Indien skulle egentligen ha varit kvar i fält till och med månadsskiftet maj/juni.

Men på grund av den pågående corona-pandemin fattade Erikshjälpen under måndagen beslutet att ta hem fältstudenterna.

”Beslutet ska ses som en försiktighetsåtgärd”

– Vi bedömer inte att det är någon direkt fara för våra fältstudenter utan det här beslutet ska ses som en försiktighetsåtgärd. Utifrån den osäkerhet som råder just nu och det faktum att ingen vet hur läget kommer att förändras under de närmsta veckorna, har vi gjort bedömningen att det mest ansvarsfulla är att ta hem dem. Det kommer att bli allt svårare att resa i och med länder som stänger gränser och flygbolag som ställer in flighter och vi vill inte riskera att våra fältstudenter inte ska kunna ta sig hem, säger Peter Toftgård, chef för Erikshjälpens internationella programavdelning.

Samtliga fältstudenter har fått information om beslutet. Just nu pågår arbetet med att boka om hemresorna.

– Det är med dubbla känslor som vi gör detta. Vi hade givetvis önskat att våra fältstudenter skulle fått göra färdigt sin tid utomlands, men säkerheten måste gå först, säger Fredrik Hagelvik, fältstudiekoordinator på Erikshjälpen.