1,8 miljoner från Musikhjälpen

Förra året samlade Musikhjälpen in pengar för att färre människor ska behöva fly på grund av klimatförändringar. Nu har Erikshjälpen fått 1,8 miljoner av de insamlade pengarna.

Radiohjälpen har nu börjat dela ut pengar till organisationer som arbetar med 2015 års tema. Erikshjälpen har tilldelats 1 833 199 kronor till ett projekt i Jamunadeltat i Bangladesh. Jamunadeltat är ett område som drabbas hårt av klimatförändringarna, med översvämningar och cykloner. Människorna som bor där är fattiga och översvämningar förstör hus och skördar. Många som bor i deltat har redan tvingats flytta på grund av översvämningarna som ibland gör att öar helt försvinner.

Tillsammans med partnerorganisationen Friendship kommer Erikshjälpen arbeta i byar i deltat, för att minska invånarnas utsatthet vid naturhändelser och för att de bättre ska kunna identifiera och förebygga risker. Det kommer skapas kommittéer för krishantering, där medlemmarna kommer få utbildning kring hur familjer bättre kan förbereda sig inför naturhändelser, om vikten av att varna tidigt när en kris är på gång samt om vad som behöver göras vid krissituationer och räddningsaktioner.

I projektet kommer det också byggas en evakueringsplats som kan rymma 20 familjer, för att kunna inhysa drabbade vid översvämningar. Projektet ska pågå till 2017.