Volontärer med miljardengagemang

131 miljarder – så mycket är det årliga ideella arbetet i Sverige värt, enligt en forskningsstudie. Runt om i Erikshjälpen Second Hands butiker finns tusentals volontärer som gör ovärderliga insatser. En del brinner för miljön, andra för barnrätt, några gillar vintage – och alla vill mötas för att göra skillnad tillsammans.

Vad är det då som gör att nästan varannan svensk väljer att jobba ideellt på sin fritid?
– För många är det självklart att engagera sig för en bättre värld, säger Hanna Öberg, volontärsrekryterare på Erikshjälpen Second Hand. 

Livet blir mer meningsfullt av att göra en konkret, ideell insats

Hon ser mycket av det stora engagemang som finns i Erikshjälpens butiker runt om i Sverige och Norge.
– Volontärerna sprider härlig energi och bidrar på ett fantastiskt sätt till att skapa överskott till bistånds- och barnrättsarbete. 

Många volontärer tycker att de får mycket tillbaka. Det syns i Volontärbarometern 2019, som ges ut av Volontärbyrån. 94 procent av de tillfrågade volontärerna känner att livet blir mer meningsfullt av att göra en konkret, ideell insats för att på något vis bidra till att lösa samhällsproblemen. Något annat som Volontärbarometern tydligt pekar på är att intresset för att göra ideella insatser digitalt har minskat rejält de senaste fem åren. 

FOTO GREGORY CUCCHISSI

– Allt fler vill engagera sig IRL, bortom skärmar och tangentbord. Det handlar om att möta andra människor och göra något tillsammans, för ett gemensamt mål. Det ger energi att möta andra människor med liknande engagemang, säger Hanna Öberg. 

Vill du också engagera dig som volontär? Läs mer här!

Det finns egentligen ingen typisk Erikshjälpen-volontär. De som engagerar sig är i alla åldrar, med olika bakgrund och intressen. En del drivs av ett brinnande miljöintresse, andra har en allmän önskan att göra gott. Någon vill språkträna, någon vill bidra till ökad integration i samhället, någon annan tycker helt enkelt att det är otroligt kul med second hand. 

FOTO SOFIA DENZLER

I dag bygger mycket av volontärinsatserna i Erikshjälpen Second Hands butiker på kontinuitet, men hur människor väljer att i praktiken omsätta sitt engagemang förändras över tid. Morgondagens volontärer kommer sannolikt inte vilja engagera sig på samma sätt som dagens. Hanna Öberg tror att flexibilitet, tydlighet och tidsavgränsning kommer vara viktigt i framtiden. Och hon hoppas att de som engagerar sig i Erikshjälpen Second Hand vill vara med och bidra med tankar och idéer kring hur volontäruppdragen kan utvecklas och förnyas.

ILLUSTRATION ANNEFRID SJÖMAN