Viktig information till våra kunder angående coronaviruset

För oss på Erikshjälpen Second Hand är din och våra kollegors säkerhet viktigast av allt.

Vi följer noggrant de riktlinjer och råd som kommer från myndigheter om coronaviruset. Vi har för avsikt att hålla butikerna öppna i nuläget, men är redo att agera snabbt om direktiven ändras. Eventuella uppdateringar kring öppettider i butik hittar du på respektive butikssida som du väljer här.

För att våra kunder och medarbetare ska kunna känna sig trygga ombeds du som känner tecken på förkylningssymptom att vänta med att besöka någon av våra butiker. Under tiden är du välkommen att besöka vår online-butik, där är vi alltid tillgängliga.

Ta hand om dig!