fbpx

Klädförsäljning sparade över 12 000 ton koldioxid

Över 10 miljoner varor fick nytt liv. Över 70 miljoner lämnades i överskott till sociala och humanitära insatser. Över 1 000 personer fick varje dag möjlighet till arbetsträning. Det, och mycket mer, framkommer i Erikshjälpen Second Hands hållbarhetsrapport för 2021. Den första i verksamhetens historia.

– Vi vet att vi i grunden har en hållbar affärsmodell, men hur vi utför vår affärsmodell kan ha större eller mindre påverkan på vår omvärld. Den här rapporten ger oss bättre kunskap om vårt hållbarhetsarbete och pekar också tydligt på de utmaningar vi har framför oss. Ju bättre vi blir på att säkerställa en så låg negativ påverkan som möjligt, desto större blir nyttan i slutändan för barnen och världen de drömmer om, säger Cathrine Kylesten, hållbarhetschef på Erikshjälpen Second Hand.

Samarbete med Chalmers

Rapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2021. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk.
Under 2021 har verksamheten kopplat ett större grepp om sitt hållbarhetsarbete, bland annat genom att tillsätta en hållbarhetschef och en miljöstrateg. Hållbarhetsrapporten, som ska ges ut årligen, är också ett resultat av detta.

”Ju bättre vi blir på att säkerställa en så låg negativ påverkan som möjligt, desto större blir nyttan i slutändan för barnen och världen de drömmer om.”

I ett samarbete med Chalmers Industriteknik har forskare bland annat studerat livscykeln för en produkt i Erikshjälpen Second Hands ”produktion” och jämfört dess utsläpp med en motsvarande nyproducerad produkt. Resultatet visade en påverkan på 80 gram koldioxid för second hand-produktionen, jämfört med 10 kilo koldioxid för nyproduktion.

– Under 2021 sålde vi 1 187 321 klädesplagg i våra butiker. Det ledde till en besparing på 12 847 ton koldioxidutsläpp jämfört med om samma plagg skulle producerats nya, säger Cathrine Kylesten.

Utmaningar framåt

En stor utmaning för verksamheten är fordonstransporterna, där den enskilt största miljöpåverkan ligger. Under 2022 och 2023 kommer flera åtgärder för detta att tas fram, som bland annat innefattar byte av bränsle och strategi för kommande inköp av fordon. En annan utmaning handlar om textilåtervinningen, där en stor andel av det som lämnas in till verksamheten inte säljs i Sverige, utan antingen får skickas vidare som materialbistånd utomlands eller bli till avfall.

”Vi har ett stort jobb att göra för att öka återanvändningen genom att få fler att faktiskt handla second hand.”

– Svenskarna är bland de bästa i världen på att skänka till second hand, men bland de sämsta på att handla second hand. Där har vi ett stort jobb att göra för att öka återanvändningen genom att få fler att faktiskt handla second hand. Det gör vi bland annat genom att jobba med tillgänglighet och öppna citylägen, säger Cathrine Kylesten.

Socialt arbete

Som barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet har Erikshjälpen koppling till nästan samtliga av de 17 globala målen. För Erikshjälpen Second Hands verksamhet finns en stark koppling till de mål som handlar om miljömässig hållbarhet, men här ryms också den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Under 2021 har varje dag 1 000 personer fått möjlighet till arbetsträning. Det sociala arbetet i butikerna bidrar till att stärka den enskilda individen på lång sikt och skapar förutsättningar för att fler barn ska få växa upp i trygga hem med föräldrar som känner energi, styrka och handlingskraft.

”Den sociala hållbarheten är oerhört viktig för oss. Vårt mål framåt är att genom effektmätningar bättre kunna svara på den skillnad som en praktikplats gör hos oss.”

– Den sociala hållbarheten är oerhört viktig för oss. Vårt mål framåt är att genom effektmätningar bättre kunna svara på den skillnad som en praktikplats gör hos oss. Vi ser även fram emot den fortsatta utvecklingen av Erikshjälpen Framtidsverkstad, där vi tillsammans med Erikshjälpens Sverigeavdelning arbetar med fokus på integration och områdesutveckling för barn, unga och deras familjer, Cathrine Kylesten.

2021 blev också ett ekonomiskt rekordår för Erikshjälpen Second Hand, vilket i sin tur gjorde att man kunde lämna ett rekordstort överskott, drygt 70 miljoner kronor, till sociala och humanitära insatser.

Hela rapporten

Här kan du ta del av Hållbarhetsrapporten