fbpx

Månadens gåva

Svält, barnarbete och bortgifte – nu behövs din hjälp för att motverka dessa fruktansvärda konsekvenser av coronapandemin, som drabbar många barn och förstör liv. Det skriver generalsekreterare Daniel Grahn, som varje månad lyfter ett aktuellt projekt där ditt stöd behövs.

 

”Maten har blivit mycket dyrare här, riset kostar mer än dubbelt så mycket som innan pandemin började”, berättar 16-åriga Irada Amadou, från Benin i västra Afrika. Hon är en av alla elever som drabbades när skolorna – liksom övriga samhället – stängde i våras.

”Vi var väldigt rädda då”, minns hon.

Bland tonåringarna finns sedan pandemins utbrott stor stress och oro, både för framtida möjligheter till utbildning och jobb och för familjens dagliga försörjning. En del familjer har helt enkelt inte råd att köpa mat längre. Unga tjejer får sluta skolan och springa på vältrafikerade vägar för att i farten sälja varor till dem som kör förbi. Det är livsfarligt och leder ofta till utnyttjande och övergrepp.

Irada är tillbaka i skolan. Men många kamrater saknas, framför allt flickor.

På radio berättar Erikshjälpens lokala partner om hur viktigt det är att alla barn får fortsätta sin utbildning. Tack vare detta är Irada nu tillbaka i skolan. Men många kamrater saknas, framför allt flickor. En del tvingas jobba, andra har blivit bortgifta.

Vi fortsätter jobba hårt för att få barn och ungdomar tillbaka till skolan, men vi måste göra mer. Vi behöver kontakta fler föräldrar och stötta fler fattiga familjer att hitta nya försörjningsmöjligheter. Detta är omöjligt utan din och andra gåvogivares hjälp.

Om du inte kan ge så mycket denna gång, kanske du kan ge lite mindre. Varje krona är viktig! Ingen av oss kan förändra världen på egen hand. Men tillsammans kan vi göra underverk. Tack för ditt bidrag!

Daniel Grahn,

Generalsekreterare Erikshjälpen