fbpx
I Uganda arbetar Erikshjälpen för att hjälpa barn som lever i utsatthet genom att stärka deras möjlighet att delta och influera beslut som påverkar barns vardag. Uganda har under de senaste åren tagit steg framåt för att stärka barns rättigheter och i slutet av 2015 hade landet gjort betydande framsteg för att nå FN:s globala […]

Uganda

I Uganda arbetar Erikshjälpen för att hjälpa barn som lever i utsatthet genom att stärka deras möjlighet att delta och influera beslut som påverkar barns vardag.

Uganda har under de senaste åren tagit steg framåt för att stärka barns rättigheter och i slutet av 2015 hade landet gjort betydande framsteg för att nå FN:s globala mål. En av de mest anmärkningsvärda prestationerna var att fattigdomen i landet minskat med över 50 procent. Men utvecklingen skiljer sig drastiskt åt på olika platser i landet. Medan befolkningen i vissa områden har fått det bättre har befolkningen i andra områden sett en ökad andel fattiga, antalet barn som går i skolan har minskat och fler barn bor på gatan än tidigare.

Erikshjälpen arbetar genom lokala partners för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Arbetet sker bland annat genom att:

  • Starta barnrättsklubbar där barn och ungdomar får verktygen för att själva vara med och påverka samhället i en positiv riktning.
  • Påverkansarbete för att förhindra att flickor gifts bort eller könsstympas.
  • Verka för att barn som bor på barnhem eller gatan kan återintegreras med sina familjer.
  • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan.

Stöd vårt arbete