Tanzania

Tanzania är ett förhållandevis stabilt land som klarat sig undan interna stridigheter som plågat flera grannländer. Fattigdomen är dock utbredd.

Drygt en tredjedel av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgränsen. Landet är hårt drabbat av såväl malaria som hiv och aids. Samhället är mansdominerat och kvinnor har över lag en underordnad ställning.

Samhällets medvetenhet om barns rättigheter är mycket begränsad. Detta gäller inte minst barn och ungdomar med olika slag av funktionshinder. Denna grupp är kraftigt diskriminerad och exkluderad från samhällets sida på många sätt.