Syrien

Förödelsen i Syrien är enorm. Många av landets skolor har förstörts i det långdragna kriget och det finns barn som inte har gått i skolan på uppemot fem år. Dessa barn löper stor risk att tvingas arbeta, bli bortgifta eller utsättas för olika typer av övergrepp.

Erikshjälpen samarbetar nu med ADRA Syrien och ADRA Sverige för att förbättra situationen för ca 12 000 barn i de syriska städerna Homs, Quneitra och Damaskus. Detta sker genom ett projekt som handlar om att ge barn utbildning i en trygg miljö. I projektet ingår också att fortbilda lärare i hur de kan ge psykosocialt stöd för att förebygga konflikter och posttraumatisk stress hos barnen.

Grannlandet Libanon hade innan krigets utbrott fyra miljoner invånare och har nu tagit emot över en miljon flyktingar från Syrien. Trycket på samhällsinstitutioner som vård och skola blir enormt och flyktingarna lever under svåra förhållanden. Erikshjälpen har arbetat i Libanon sedan 2013 med stöd till hälsocentraler och fortsätter stödja Medairs arbete i Libanon också framöver.

En bråkdel av flyktingarna från Syrien har nått Sverige. Här arbetar Erikshjälpen med integration. Läs mer under Sverige.