fbpx
I Rumänien arbetar Erikshjälpen med fokus på romers rättigheter och inkludering i samhället, där kombinationen av utbildning, hälsa, trygghet och möjlighet till inkomst ses som nyckelfaktorer. Under de senaste åren har krafttag tagits i Rumänien för att minska nivån av korruption i landet och utvecklingen har gått framåt, mycket tack vare medlemskapet i EU. Men […]

Rumänien

I Rumänien arbetar Erikshjälpen med fokus på romers rättigheter och inkludering i samhället, där kombinationen av utbildning, hälsa, trygghet och möjlighet till inkomst ses som nyckelfaktorer.

Under de senaste åren har krafttag tagits i Rumänien för att minska nivån av korruption i landet och utvecklingen har gått framåt, mycket tack vare medlemskapet i EU. Men landet räknas fortfarande som ett av de fattigaste i unionen. Majoriteten av de som lever i fattigdom tillhör den romska minoriteten i landet och det är även denna grupp som utsätts för systematisk diskriminering. Andelen romska barn som påbörjar och avslutar sin skolgång är betydligt lägre än icke-romer. Det finns även problem med att nyfödda inte registreras vilket leder till att de inte har rätt till utbildning och hälsovård i landet.

Erikshjälpen arbetar genom lokala partners för att säkerställa att romers rättigheter tillgodoses och bidra till ett minskat utanförskap. Arbetet handlar bland annat om att:

  • Säkerställa att romska barn har tillgång till utbildning, skolmaterial och läxhjälp.
  • Verka för att romska föräldrar har arbete och en stabil inkomst vilket leder till att barn får en tryggare uppväxt.
  • Opinionsverkande för att informera om vikten av utbildning.
  • Höja tillgången till hälsovård och god hygien.

 

Stöd vårt arbete