fbpx
Inkludering av den romska minoriteten är fokus för Erikshjälpens arbete i Rumänien, som innefattar insatser för utbildning, hälsa, skydd och försörjning för att stärka romska barn och familjer. Rumänien är ett av de fattigaste länderna inom EU. Majoriteten av befolkningen som lever i fattigdom och utsatthet tillhör folkgruppen romer. Romerna har utsatts för diskriminering i […]

Rumänien

Inkludering av den romska minoriteten är fokus för Erikshjälpens arbete i Rumänien, som innefattar insatser för utbildning, hälsa, skydd och försörjning för att stärka romska barn och familjer.

Rumänien är ett av de fattigaste länderna inom EU. Majoriteten av befolkningen som lever i fattigdom och utsatthet tillhör folkgruppen romer. Romerna har utsatts för diskriminering i generationer och lever ofta vid sidan av det rumänska samhället. Andelen barn som slutför sin skolgång är mycket lägre bland romska barn än genomsnittet i Rumänien. När barnen går miste om sin skolgång blir det svårt för dem att som vuxna få ett jobb och ta sig ur fattigdomen. Många romer saknar också identitetshandlingar, vilket gör att de inte får tillgång till vård och annan samhällsservice.

Tillsammans med lokala partnerorganisationer jobbar Erikshjälpen för att hjälpa romska barn att klara skolan. Det sker bland annat genom förskola och genom After School-aktiviteter där barnen får läxhjälp av engagerade pedagoger, men också kan leka, äta och umgås med kompisar. Det gör att fler barn fullföljer skolan, med bättre resultat. Både barn och föräldrar får lära sig om barns rättigheter och vikten av att barnen får en utbildning.

Genom att hjälpa föräldrar hitta nya vägar till försörjning får hela familjer en tryggare tillvaro och barnens möjligheter att gå i skola förbättras. Inom de sociala företagen Dece och Kenosis kan romska föräldrar få jobb för att tillverka till exempel tyg- och träprodukter.