Att förebygga och bekämpa undernäring och kvinnlig könsstympning, att öka andelen barn som går i skolan och att förbättra skolornas […]

Mali

Att förebygga och bekämpa undernäring och kvinnlig könsstympning, att öka andelen barn som går i skolan och att förbättra skolornas kvalitet – det är insatser som Erikshjälpen gör i Mali, tillsammans med lokala partnerorganisationer. Att öka människors motståndskraft och beredskap mot katastrofer som torka och andra klimatförändringar är en annan viktig del i arbetet.

Under senare år har det skett ett genombrott i arbetet mot kvinnlig könsstympning i södra Mali. Traditionella, lokala ledare i fler än 15 byar har skrivit under lokala förbud mot kvinnlig könsstympning och i detta område har den skadliga sedvänjan upphört. Kvinnlig könsstympning är inte olagligt på nationell nivå i Mali och runt 80 procent av alla flickor utsätts för ingreppet. Det är också vanligt med barnäktenskap och att barn tvingas arbeta, vilket hindrar barn från att till exempel gå i skola – trots att de har rätt till det.

Statens kapacitet att erbjuda alla invånare grundläggande samhällsservice är låg i Mali, speciellt i områden på landsbygden. Delvis beror bristen på samhällsservice också på det osäkra läget i delar av norra och centrala Mali där väpnade grupper strider mot varandra. I vissa situationer går Erikshjälpens partners in där staten inte räcker till, med insatser för att tillhandahålla klassrum eller vatten och sanitet. Samtidigt görs insatser för att stärka familjer och samhällsledare för att skapa långsiktig förändring där barns rättigheter respekteras.

Det är möjligt att förändra djupt rotade traditioner som strider mot barns rättigheter

Framgångarna i arbetet mot kvinnlig könsstympning har möjliggjorts genom strategiskt samarbete med religiösa ledare. Det visar att det faktiskt är möjligt att förändra djupt rotade traditioner som strider mot barns rättigheter. Framsteg sker också på utbildningsområdet där tusentals barn får en andra chans genom att gå i intensivskola. Barnen är mellan åtta och tolv år gamla och har tidigare inte gått i skolan eller hoppade av skolan tidigt. Genom intensivskolorna får de möjlighet att läsa ikapp sina kompisar för att sedan börja i en vanlig skola. Parallellt med intensivskolorna arbetar Erikshjälpen också med att långsiktigt förbättra kvaliteten i den vanliga skolan så att fler barn börjar där. För att stärka familjer så att de får råd att skicka sina barn till skolan stöttar Erikshjälpen också kvinnliga självhjälpsgrupper.