fbpx
Erikshjälpens arbete i Mali är främst inriktat på barns rätt utbildning och fritid, kombinerat med åtgärder för att främja barns rätt till hälsa samt trygghet och skydd. Det finns ett särskilt fokus på att bekämpa undernäring och kvinnlig könsstympning samt en växande tonvikt på motståndskraft hos samhällen som utsätts för torka och andra effekter av […]

Mali

Erikshjälpens arbete i Mali är främst inriktat på barns rätt utbildning och fritid, kombinerat med åtgärder för att främja barns rätt till hälsa samt trygghet och skydd. Det finns ett särskilt fokus på att bekämpa undernäring och kvinnlig könsstympning samt en växande tonvikt på motståndskraft hos samhällen som utsätts för torka och andra effekter av klimatförändringarna.

Statens förmåga att tillhandahålla grundläggande sociala tjänster, särskilt på landsbygden, är svag. Detta är delvis relaterat till osäkerhet i de norra och centrala delarna av landet. I vissa fall kliver Erikshjälpens samarbetspartners in för att fylla luckor genom att tillhandahålla klassrum eller vatten- och sanitetsanläggningar. För att hitta mer hållbara lösningar på problemen har Erikshjälpen ett fokus på att stärka föräldrar och ledare på olika nivåer så att de tar ett större ansvar för barns rättigheter.

De senaste åren har stora framgångar setts i arbetet mot kvinnlig könsstympning i södra Mali. Lokala ledare för mer än 15 byar undertecknade lokala interdiktioner av kvinnlig könsstympning och inga flickor genomgår kvinnlig könsstympning i detta område idag. Det saknas dock fortfarande en nationell lagstiftning mot kvinnlig könsstympning. Omfattande barnäktenskap och skadligt barnarbete är ytterligare hinder för barns rätt till skydd, hälsa och utbildning.

Erikshjälpens arbete sker bland annat genom att:

  • Strategiskt samarbete med religiösa ledare.
  • Utveckla så kallade speedschools, där tusentals barn har en ny chans att börja skolan varje år. Dessa skolor ger en andra chans för barn mellan 8 och 12 år som aldrig började skolan eller hoppade av tidigt.
  • Insatser för att förbättra den ordinarie skolsystemet i ett långsiktigt perspektiv och därmed minska antalet barn som inte går i skolan.

 

Stöd vårt arbete