fbpx
I Laos är Erikshjälpens arbete fokuserat bland ursprungsbefolkningar i de norra delarna av landet. Fokus ligger på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Strategin för arbetet är integrerad byutveckling för att samhällena ska kunna försörja för sina barn. Efter två årtionden av inbördeskrig tog 1975 kommunisterna makten över landet och sedan dess […]

Laos

I Laos är Erikshjälpens arbete fokuserat bland ursprungsbefolkningar i de norra delarna av landet. Fokus ligger på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Strategin för arbetet är integrerad byutveckling för att samhällena ska kunna försörja för sina barn.

Efter två årtionden av inbördeskrig tog 1975 kommunisterna makten över landet och sedan dess har Laos fungerat som en kommunistisk enpartistat. Trots att landet är rikt på naturresurser och har en stabil ekonomisk tillväxt lever nästan en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Diskriminering och exkludering av etniska minoriteter, särskilt kvinnor och flickor, är också ett stort problem.

Och trots att Laos har haft en ekonomisk uppgång de senaste åren är det till stora delar på grund av utländska investeringar som inte nått civilbefolkningen. I dag beräknas cirka två miljoner laotier leva i hungersnöd. De senaste åren har landets politiker verkat för att begränsa samhällsengagemang och skapa restriktioner mot internationella biståndsorganisationer.

Erikshjälpens arbete fokuserar på att barn ska ha möjlighet att gå i skolan och att familjer har en inkomst och tillgång till mat. Arbetet handlar bland annat om att:

  • Skapa hållbara försörjningsmöjligheter för familjer.
  • Utbilda förskollärare på landsbygden i att använda det lokala språket parallellt med Lao-språket för att öka inlärningskapaciteten bland barnen.
  • Utbilda familjer i nya sätt att effektivisera jordbruket för att säkerställa tillgången på rent vatten och näringsrik mat.
  • Säkerställa att barn har möjlighet att gå i skolan.

 

Stöd vårt arbete