fbpx
Under påtryckning från ett relativt starkt civilsamhälle kämpar Kenya vidare för att etablera ett välfärdssamhälle. Detta till trots lever närmare hälften av landets 40 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Hälften av befolkningen utgörs av barn och fattigdomens konsekvenser slår hårdast just mot dem. På grund av barnens svaga ställning i familj och samhälle utsätts många för […]

Kenya

Under påtryckning från ett relativt starkt civilsamhälle kämpar Kenya vidare för att etablera ett välfärdssamhälle.

Detta till trots lever närmare hälften av landets 40 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Hälften av befolkningen utgörs av barn och fattigdomens konsekvenser slår hårdast just mot dem.

På grund av barnens svaga ställning i familj och samhälle utsätts många för övergrepp och vanvård. Många barn växer upp under usla förhållanden, övergivna på barnhem eller på gatan.

Kenya har under senare år drabbats ytterligare, bland annat på grund av klimatförändringar, med återkommande och ihållande torkperioder och stigande matpriser. Detta har lett till fler hemlösa, undernärda och sjuka barn.

Nomader och boskapsskötare bebor stora delar av Kenya som under åren varit åtsidosatta och dessutom hårt drabbade av klimatförändringar. Stora boskapsbesättningar har utraderats samtidigt som alternativa försörjningsmöjligheter saknas. Barn som växer upp i dessa samhällen drabbas ofta av diskriminering, undernäring och ”kulturella” övergrepp såsom könsstympning och arrangerade äktenskap.