fbpx
I Kenya arbetar Erikshjälpen för att stärka utsatta gruppers möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet sker i första hand på landsbygden där torka och naturkatastrofer är återkommande. 2010 antog Kenyas regering en ny resolution som innebar att myndigheternas makt decentraliserades till lokala myndigheter. Resolutionen har bidragit till en ökad service på landsbygden, men det […]

Kenya

I Kenya arbetar Erikshjälpen för att stärka utsatta gruppers möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet sker i första hand på landsbygden där torka och naturkatastrofer är återkommande.

2010 antog Kenyas regering en ny resolution som innebar att myndigheternas makt decentraliserades till lokala myndigheter. Resolutionen har bidragit till en ökad service på landsbygden, men det är fortfarande många barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

I en undersökning gjord av UNICEF 2017 levde 45 procent av alla barn i Kenya (9,5 miljoner) i extrem fattigdom. Naturkatastrofer och torka är ytterligare faktorer som påverkar barnens vardag. På landsbygden är det ofta långt till närmaste skola, många flickor utsätts för kvinnlig könsstympning och gifts bort i samband med att de får sin första menstruation. Fattigdomen skiljer sig även åt beroende på vilket område i Kenya familjen bor i, i Turkana county (norra Kenya) lever 85 procent av alla barn i fattigdom till skillnad från Nairobi (Kenyas huvudstad) där 7 procent är fattiga.

Erikshjälpen arbetar genom lokala partners för att säkerställa att civilsamhällets organisationer som finns till för att skydda barn stärks. Arbetet handlar bland annat om att:

    • Starta barnrättsklubbar där barn och ungdomar själva får verktygen för att vara med och påverka samhället i en positiv riktning.
    • Akutinsatser för att hjälpa mammor att ta hand om sina barn.
    • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan.
    • Påverkansarbete för att förhindra att flickor gifts bort eller könsstympas.
    • Verka för att barn som bor på barnhem eller gatan kan återintegreras med sina familjer.

 

Stöd vårt arbete