fbpx
I Etiopien arbetar Erikshjälpen för att stärka marginaliserade gruppers möjlighet till inkomst, utbildning och rent vatten. Arbetet sker i första hand på landsbygden där långa perioder av torka är återkommande inslag. Etiopien är Afrikas äldsta självständiga land och kontinentens andra största utifrån population, 2019 bodde 112 miljoner i landet. Bortsett från en femårig ockupation från […]

Etiopien

I Etiopien arbetar Erikshjälpen för att stärka marginaliserade gruppers möjlighet till inkomst, utbildning och rent vatten. Arbetet sker i första hand på landsbygden där långa perioder av torka är återkommande inslag.

Etiopien är Afrikas äldsta självständiga land och kontinentens andra största utifrån population, 2019 bodde 112 miljoner i landet. Bortsett från en femårig ockupation från Mussolinis Italien har landet aldrig blivit koloniserat.

Till följd av detta har Etiopien blivit en symbol för afrikansk självständighet, landet var även med som grundare av FN och har fungerat som en bas för många internationella organisationer.

I Etiopien är naturkatastrofer ett vanligt förekommande problem. Sedan 1980-talet har återkommande perioder av torka lett till hungersnöd vilket drivit på så väl civila som politiska spänningar i landet. Trots en snabbt växande tillväxt är Etiopiens BNP är det fortfarande ett av de lägsta i världen. Majoriteten av befolkningen är beroende av jordbruk för sin inkomst och läskunnigheten är i genomsnitt 50 procent lägre hos kvinnor än hos män.

Erikshjälpen har en lång historia som barnrättsaktör i Etiopien och för tillfället arbetar vi med fyra lokala partnerorganisationer. Projekten fokuserar på utbildning och försörjning hos marginaliserade grupper. Arbetet sker bland annat genom att:

  • Möjliggöra så att barn och ungdomar kan gå i skolan
  • Borra brunnar så att familjer som bor på landsbygden får tillgång till rent vatten
  • Starta självhjälpsgrupper som bidrar till att säkra familjers försörjningsmöjligheter

 

Stöd vårt arbete