Etiopien har en av Afrikas äldsta kulturer med en dokumenterad historia flera tusen år före vår tidräkning. Det är också […]

Etiopien

Etiopien har en av Afrikas äldsta kulturer med en dokumenterad historia flera tusen år före vår tidräkning. Det är också ett av de äldsta kristna rikena och ett av de få områden i Afrika som aldrig koloniserades. Etiopien är ett utpräglat jordbruksland – dock ofta drabbat av torka och matbrist.

I Etiopien lever många människor i djup fattigdom. Man räknar med att läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor ligger så lågt som drygt 30 procent.

På landsbygden livnär sig många på det de själva odlar. En del flickor flyr från fattigdomen på landsbygden i hopp om att hitta arbete i städerna. Där är dock risken stor att hamna i prostitution och smittas av hiv.