fbpx
Erikshjälpen arbetar främst i några av Burkina Fasos fattigaste landsbygdsområden, kompletterat med arbete bland barn som bor på huvudstaden Ouagadougous gator. Barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt utbildning stärks genom till exempel förbättrad motståndskraft i utsatta samhällen och genom att bekämpa sexuellt våld, barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Genom fredliga demonstrationer lyckades det folkliga […]

Burkina Faso

Erikshjälpen arbetar främst i några av Burkina Fasos fattigaste landsbygdsområden, kompletterat med arbete bland barn som bor på huvudstaden Ouagadougous gator. Barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt utbildning stärks genom till exempel förbättrad motståndskraft i utsatta samhällen och genom att bekämpa sexuellt våld, barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Genom fredliga demonstrationer lyckades det folkliga upproret i Burkina Faso 2014 och 2015 sätta stopp för nästan 30 år av odemokratiskt styre. Detta banade väg för demokratiska val, och det demokratiska styret har gett nytt hopp om förändring på många områden. Framsteg syns i det nationella beslutsfattandet inom barnskydd och lokala mekanismer för skydd av barn. Samtidigt finns det stora utmaningar kvar, som svag inskrivningsgrad i skola och höga avhopp, sexuellt våld, barnarbete, tidiga samt tvångsäktenskap och oönskade tonårsgraviditeter. De främsta orsakerna till dessa problem är extrem fattigdom bland hushållen på landsbygden samt låg medvetenhet om barns rättigheter om sexuell och reproduktiv hälsa. Landet utsätts också i allt högre grad för klimatförändringar och återkommande torka.

Erikshjälpens projekt i Burkina Faso bidrar till ett förbättrat barnskydd, som ett resultat av kapacitetsuppbyggnad och samarbete med ett brett spektrum av intressenter som föräldrar, lokala samhällsledare, civilsamhällesorganisationer, religiösa ledare, lärare och kommunalråd. Arbetet sker bland annat genom att:

  • Utbild pliktbärare om deras roller för att på ett bättre sätt främja och skydda barnets rättigheter.
  • Barnklubbar och barnråd lär barn om sina rättigheter och hur de ska rapportera om dessa rättigheter kränks.
  • Främja inkomstgenererande verksamhet för att stärka motståndskraften hos utsatta hushåll och göra det möjligt för dem att betala för skolgång och hälso- och sjukvård för sina barn.

 

Stöd vårt arbete