fbpx
Erikshjälpen arbetar i norra Benin, i några av landets allra fattigaste områden. Fokus ligger på barns utbildning, att skapa samhällsstrukturer för att öka barns trygghet och skydd samt arbete med att öka ungdomars kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. En mycket liten del av Benins statliga resurser hamnar i den norra delen av landet, där […]

Benin

Erikshjälpen arbetar i norra Benin, i några av landets allra fattigaste områden. Fokus ligger på barns utbildning, att skapa samhällsstrukturer för att öka barns trygghet och skydd samt arbete med att öka ungdomars kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa.

En mycket liten del av Benins statliga resurser hamnar i den norra delen av landet, där tillgången till grundläggande samhällsservice är knapp. Klyftorna mellan norra och södra delen av landet är enorma när det gäller fattigdom, analfabetism och andra socioekonomiska förhållanden. Benin har dock nyligen antagit en ny lag för skydd av barn, vilket ger större möjligheter för civilsamhället att sätta press på makthavarna.

Fattigdom, dålig tillgång till utbildning och bristande samhällsinformation leder till att många barn i norra Benin går miste om sin skolgång, tvingas till barnarbete, hamnar i trafficking och att flickor könsstympas och gifts bort. Många barn saknar födelsebevis vilket hindrar dem från att börja skolan. Undernäring är också ett problem i området.

Erikshjälpen arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att stärka barns tillgång till utbildning. Det handlar både om arbete för att förbättra skolans kvalitet och för att få fler barn, i synnerhet flickor, att gå i skolan. Att stärka familjers möjligheter till försörjning gör att föräldrar får bättre förutsättningar att tillgodose sina barns rättigheter och behov.

Framgångsrikt påverkansarbete har gjort att föräldrar och lokala ledare, varav de flesta själva är analfabeter, numera engagerar sig för att barnen ska få gå i skola

En del i Erikshjälpens arbete är påverkansarbete och kunskapsspridning för att minska riskerna för barnäktenskap och våld mot flickor och kvinnor. Erikshjälpen jobbar också med att utbilda barn och unga i sexuell och reproduktiv hälsa och hur de kan skydda sig mot övergrepp.

I ett av de fattigaste områdena i Benin har Erikshjälpens arbete lett till en positiv attitydförändring när det gäller synen på barns rätt till utbildning. Framgångsrikt påverkansarbete och insatser för att mobilisera lokalsamhället har gjort att föräldrar och lokala ledare, varav de flesta själva är analfabeter, numera engagerar sig för att barnen ska få gå i skola. I området är lärarbrist ett stort problem och för att komma till rätta med det har ett stipendieprogram startats i samarbete med kommunen. Genom programmet kan studenter från området få ekonomisk hjälp till sina lärarstudier – om de kommer tillbaka och jobbar som lärare i norra Benin efter sin examen.

I Benin jobbar Erikshjälpen också med barnrättsgrupper för att öka kunskapen om och stärka barns rättigheter.