Klagomål & visselblåsning

Erikshjälpen strävar efter att vara en organisation där transparens, lärande och kontinuerlig förbättring genomsyrar vår verksamhet. Enligt oss är dessa värden en förutsättning för genomförandet av vår vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Om du har upplevt, sett eller hört talas om olämpligt beteende från Erikshjälpen och dess personal är det möjligt att lämna ett klagomål via vårt anmälningsformulär nedan. Via denna kanal hanterar Erikshjälpen klagomål och visselblåsningar som rör avsteg från, eller misstankar om avsteg från, Erikshjälpens avtal, riktlinjer, policyer, uppförandekod samt lagar i Sverige och/eller programländer. Klagomål som inte är kopplade till någon av ovanstående kategorier kommer inte att hanteras enligt Erikshjälpens rutin för klagomål.

Om du har kommentarer eller klagomål relaterade till Erikshjälpens Secondhand-butiker, hänvisar vi till den lokala Secondhand-butiken.

Ändringar eller frågor kring fadderskap, gåvor och andra donationer till Erikshjälpen kan lämnas via mail till givarservice@erikshjalpen.se.

Policyer (på engelska)

ERIKS – Guidelines for Complaints and Response Mechanism

ERIKS – SMC Anti-Corruption Policy

ERIKS – Child Protection Policy

ERIKS – Code of Conduct