fbpx

Klagomål & visselblåsning – Projektverksamhet

Via denna kanal hanterar Erikshjälpen klagomål och visselblåsningar som rör avsteg från, eller misstankar om avsteg från, Erikshjälpens avtal, riktlinjer, policyer, uppförandekod samt lagar i Sverige och/eller programländer. Klagomål som inte är kopplade till någon av ovanstående kategorier kommer inte att hanteras enligt Erikshjälpens rutin för klagomål.

Policyer (på engelska)

ERIKS – Guidelines for Complaints and Response Mechanism

ERIKS – Anti-Corruption Policy

ERIKS – Child Protection Policy

ERIKS – Code of Conduct