fbpx

Klagomål & visselblåsning

Via denna kanal hanterar Erikshjälpen klagomål och visselblåsningar som rör avsteg från, eller misstankar om avsteg från, Erikshjälpens avtal, riktlinjer, policyer, uppförandekod samt lagar i Sverige och/eller programländer.

Policyer för barnrättsarbetet (på engelska)

ERIKS – Guidelines for Complaints and Response Mechanism

ERIKS – Anti-Corruption Policy

ERIKS – Child Protection Policy

ERIKS – Code of Conduct