”Det roligaste och mest utvecklande jag gjort”

Julia Mägi, 24 år, läser till läkare. Gör praktik hos Erikshjälpens partnerorganisation EFICOR, Indien.

 

Varför åkte du ut som praktikant? 

– Jag fick chansen att skriva min uppsats på ett sjukhus på landsbygden i Tanzania och då startade mitt intresse för utvecklingsarbete och global hälsa. När jag hittade det här praktikantprogrammet på Sidas hemsida så kände jag direkt att det var någonting för mig. Erikshjälpens värderingar och visioner stämmer bra överens med mina och programmet kändes ordnat och uppstyrt.

 

”Jag åker ut med projektteamet till olika byar, vi pratar om preventiv hälsa och jag får också intervjua människorna som bor där.”

Vad har du fått göra under praktikperioden?

– Jag hamnade i ett hälsoprojekt, vilket jag önskade. Projektet handlar om att sänka mödra- och spädbarnsdödligheten. Jag åker ut med projektteamet till olika byar här omkring, vi pratar om preventiv hälsa och jag får också intervjua människorna som bor där.

Vilka erfarenheter tar du med dig hem? 

– Förutom att jag har fått en inblick i hälsoläget i Indien, om vilka problem som finns men också vilka förbättringar som görs, så har jag också fått chansen att under ett halvårs tid uppleva den indiska kulturen. Allt ifrån att äta god mat till att delta i färgfestivaler – men jag har också fått riktiga vänner från en helt annan kultur. Det här är något av det roligaste och mest utvecklande jag har gjort!

Läs mer om praktikantprogrammet.