fbpx

Större fokus på motståndskraft

Ett föränderligt klimat ställer inte bara högre krav på Erikshjälpen att kunna svara på akuta katastrofer, det ökar också kraven på att arbeta förebyggande för att effekterna av klimatförändringarna i så liten mån som möjligt ska resultera i en katastrof. I de områden där klimatpåverkan är påtaglig blir de humanitära och de långsiktiga insatserna allt mer integrerade i varandra. För allt hänger ihop.

– Min familj har tvingats flytta två gånger på grund av översvämningar, berättar Sumi Akter.
Hon är elva år och bor med sin mamma, pappa och sina fem syskon i ett litet hus på en av de många sandöarna i Jamuna-deltat i Bangladesh. Sandöarna förändras och kan helt försvinna på grund av att vattnet rör sig. Området drabbas ofta av tunga monsunregn, som blivit allt mer oförutsägbara på grund av klimatförändringarna. På öarna finns knappt någon av den samhällsservice som finns på fastlandet och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning.

Sumi tycker om att bo i Jamuna-deltat, det är en vacker plats. Men det är en plats som hon långtifrån kan ta för given.
– Vid den senaste översvämningen flyttade vi till ön mittemot, då flyttade vi alla saker och våra kor och getter med båt. Vi förlorade en hel del då. Det kändes sorgligt, säger hon.

”Det vi kan påverka är hur förberedda människor är och därmed också hur hårt de drabbas.”

Skolan som Sumi går i är flyttbar, med byggnader utvecklade av Erikshjälpens samarbetspartner Friendship för att snabbt kunna monteras ner och byggas upp på nya platser. Om det inte hade varit för de flyttbara skolorna hade många barn på öarna i Jamunadeltat gått miste om den utbildning de enligt barnkonventionen har rätt till.
– Ett förändrat klimat kräver innovativa lösningar. De flyttbara skolorna är ett väldigt bra exempel på hur man kan anpassa sig till den kontexten och den miljön man lever i. De visar också att det är möjligt för barnen här att skapa sig en framtid och skaffa sig en utbildning utan att familjerna ska behöva ge upp sin livsstil och sin identitet för att flytta någon annanstans, säger Märta Jacobson på Erikshjälpens internationella programavdelning, och fortsätter:
– I det kortsiktiga perspektivet kan vi inte påverka att en översvämning sker, eller en svår torka. Men det vi kan påverka är hur förberedda människor är och därmed också hur hårt de drabbas. Ju större förmåga att anpassa dig som du har, desto mindre blir de negativa konsekvenserna. Du ska inte behöva drabbas för att få stöd, utan få stöd för att klara dig bättre när du drabbas.

”Barns tillgång till sina rättigheter påverkas negativt när det sker katastrofer.”

I utvecklingstermer talar man om begreppen “disaster risk reduction”, alltså att minska riskerna för en katastrof, och “resiliens”, där det sista har en bredare innebörd som innefattar förmågan att hantera chocker, komma tillbaka och anpassa sig till nya omständigheter. Det kan handla om allt ifrån att ett lokalsamhälle vet vad de ska göra om en översvämning sker till att familjer får kunskap om hur man odlar nya typer av grödor som bättre står emot torka.
– För oss inom Erikshjälpen är det viktigt att, tillsammans med våra lokala partnerorganisationer, applicera ett resilienstänk i våra projekt eftersom vi vet att barns tillgång till sina rättigheter påverkas negativt när det sker katastrofer eller andra förändringar där människors sårbarhet ökar, säger Märta Jacobson.