fbpx

Hönor ger hopp om framtiden

En höna ger inte barn skolgång. Några getter eller får hindrar inte barnarbete. Men de kan vara helt avgörande för att föräldrar i fattigdom ska kunna skicka sina barn till skolan istället för till fabriken eller gruvschaktet. “Nu vågar jag vara optimistisk gällande framtiden för mina barn”, säger Animata Ouedraogo i Burkina Faso som fått tre djur genom stöd från Erikshjälpen.

Det hörs ett mjukt kacklande från familjen Paguindbambas gård. Yngsta dottern Franceline kommer fram med en unghöna i famnen, som hon stolt visar upp. Hönan är en av många kycklingar som kläckts på gården den senaste tiden.
– Vår familj är gladare nu än vi var förut, säger pappa Amado Paguindbamba.
Byn där familjen bor ligger i Burkina Faso, i ett område på landsbygden där de flesta livnär sig på odling och boskapsskötsel. Amado och hans fru Clementine har tidigare försörjt sig på att odla grönsaker, framför allt tomater, men på senare år har området drabbats hårt av torka. De förut ganska regelbundna regnperioderna har blivit oberäkneliga och allt kortare.
– Odlingssäsongen kommer igång senare eftersom det är så dåligt med regn. Det är brännande hett varje dag. Ibland känns det som att solen har kommit närmare våra huvuden, säger Amado.
När torkan slog till kunde Amado och Clementine inte odla tillräckligt med grönsaker för att försörja familjen. Den lilla inkomst de fick räckte inte ens till de mest grundläggande, dagliga behoven och definitivt inte till avgifter kopplade till barnens skolgång.
– Många familjer här i området har blivit mer sårbara, både när det gäller hälsa och tillgången på mat. Mycket boskap har dött på grund av vattenbrist och vissa sjukdomar har också börjat spridas på grund av torkan, säger Amado.

Stärkt kapacitet mot kriser

I kommunen Arbollé, där familjen Paguindbamba bor, arbetar Erikshjälpen tillsammans med den lokala partnerorganisationen ODE i ett resiliensprojekt, som handlar om att stärka familjers kapacitet att klara av kriser, naturkatastrofer och klimatförändringar.
Att hjälpa föräldrar hitta nya försörjningsmöjligheter är en viktig del, inte bara för att familjer ska få mat på bordet utan också för att slå vakt om barns rättigheter. Fattigdom kan leda till att barn tvingas arbeta, att döttrar gifts bort tidigt, för att trygga deras framtid och också få färre munnar att mätta. Då går barnen miste om sin barndom och sin skolgång. I dag är det bara 53 procent av barnen i Arbollé som går kvar i skolan när de fyller tio år.

Familjen Paguindbamba är en av 200 familjer som fått stöd genom projektet.
– Min familj fick nio hönor och en tupp. Sedan dess har hönorna fått kycklingar och jag har kunnat sälja runt 60 av dem. Inkomsten har gjort att jag har råd att betala barnens skolavgifter och för en tid sedan hade vi råd att köpa nya kläder till alla barnen, säger Amado.
Pappa Amado och mamma Clementine fortsätter att odla grönsaker, men uppfödningen av kycklingar har blivit en mycket viktig del av familjens inkomst. De behöver inte längre oroa sig för om maten ska räcka eller hur barnen ska klara sig. Amado och Clementine har fått utbildning i hur man bäst tar hand om hönor, hur man kan använda hönsgödsel till odlingarna och om alternativa grödor som inte behöver lika lång tid på sig för att växa klart – och därför hinner skördas även om odlingsperioden blir kort.

”Nya odlingstekniker tillsammans med hönsuppfödningen gör att vi kan klara oss bättre i framtiden.”

– Nya odlingstekniker tillsammans med hönsuppfödningen gör att vi kan klara oss bättre i framtiden. Jag drömmer om att utöka hönsuppfödningen så att jag kan ha råd att låta barnen studera vidare. Och jag har också som mål att hjälpa mina två bröder att komma igång med djuruppfödning, säger Amado Paguindbamba.

Fattigdom förödande för barnen

Andelen människor som lever i extrem fattigdom har minskat stadigt de senaste decennierna, men fortfarande tvingas cirka tio procent av världens befolkning klara sig på mindre än 1,90 dollar om dagen, enligt Världsbanken. Störst andel människor som lever i fattigdom finns i Afrika, söder om Sahara. Att leva i fattigdom är särskilt förödande för barnen. Med fattigdom följer ofta undernäring, sjukdomar, brist på rent vatten, utebliven skolgång, maktlöshet och en ökad risk att bli utsatt för utnyttjande och övergrepp.

– Fattigdom gör att barns utveckling hämmas på många olika sätt och hindrar barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Barndomen är viktig för resten av livet och den kommer inte igen. Om ett barn har missat hela sin skolgång är det sällan barnet får en andra chans att tillgodogöra sig grundläggande utbildning. Då är risken stor att barnet också som vuxen kommer att leva i fattigdom, med begränsade möjligheter att kunna påverka sitt liv och välja sin framtid, säger Anna- Lena Gell, Erikshjälpens programkoordinator för Västafrika.

Att bekämpa fattigdom är viktigt för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Och att barn får sina rättigheter tillgodosedda är viktigt för att bekämpa fattigdom – eftersom det ger barnen bättre förutsättningar att bryta den onda spiralen av fattigdom och så småningom ge sina eventuella barn en tryggare uppväxt.
När Erikshjälpen ger stöd till familjer för att hjälpa föräldrar hitta nya vägar till försörjning sker det alltid som en del av ett större arbete.
– Det är viktigt att de inkomsthöjande insatserna kommer barnen till del och det sker inte per automatik bara för att en familj får till exempel hönor eller getter, säger Anna-Lena Gell. I värsta fall skulle den nya inkomsten istället kunna användas till att köpa alkohol eller onödiga prylar. Därför är en viktig del av ett försörjningsprojekt att också öka kunskapen om barns rättigheter bland föräldrar.

För att stötta de mest utsatta hushållen görs också insatser för att förbättra tillgången på vatten i området och för att familjer själva ska kunna lagra vatten. Just bristen på vatten är något som satt djupa spår hos familjen Ouedraogo som också bor i Arbollé kommun. När jordbruket inte längre gav tillräckligt för familjen att leva på gav sig pappa Salif av till Elfenbenskusten för att söka arbete. Mamma Animata tar nu själv hand om hennes och makens tre barn plus tre bonus-barn som blivit en del av familjen efter att deras mamma, en släkting till Animatas man, dog.
– Det sker en utvandring från det här området nu. Män, speciellt yngre, ger sig iväg i hopp om att hitta bättre förutsättningar för jordbruk eller annat jobb. De senaste årens torka har gjort att skördarna här blir allt för små och våra vattenkällor torkar upp inom tre månader efter regnperioden, säger Animata.
Hård vind i samband med kraftigt regn efter en längre periods torka har också gjort att en del grödor helt förstörts och att bostäder skadats. Animata Ouedraogo har haft många anledningar att oroa sig över barnens framtid.
– Jag kände en stor lättnad när jag fick möjlighet att vara med i det här projektet. Jag fick två tackor och en bagge. Nu har jag sju djur och snart kommer jag kunna sälja några av dem. Det är också så att djuren förser mig med gödsel som jag kan använda i odlingarna, berättar hon.

Tack vare stödet från Erikshjälpen och ODE har Animata nu två inkomstkällor, vilket gör henne mindre sårbar nästa gång odlingarna påverkas negativt av torka eller hård vind. Men de nu sju djuren är mer än bara en inkomstkälla. De är också hopp. Hopp om en framtid för barnen, hopp om en framtid som inte innebär fattigdom och en daglig kamp för överlevnad.