Hinderbana ger barn rörelseglädje och bättre självbild

Hinderbanan i projektet Run4fun invigdes tidigare i år. Den finns vid Kungsporten i Huskvarna och används primärt av deltagarna i Viktiga barn och ungdomar, en verksamhet som finns för unga med övervikt eller fetma. Visionen är att förmedla känslan till överviktiga barn att det kan vara roligt att röra på sig utomhus.

– Väggen är cool, när man kommit upp känns det som att man klarar vad som helst, säger en av ungdomarna efter att ha testat hinderbanan.

Viktiga barn och ungdomars verksamhet syftar till att barn och ungdomar med övervikt ska få uppleva en större rörelseglädje och få en bättre självbild genom träningsaktiviteter som är anpassade för dem. I förlängningen leder det också till en positiv viktutveckling.

”Traktordäcken gör att man känner sig stark och häftig”,

Det säger en av de ungdomar som använder Viktiga barn och ungdomars hinderbana Run4fun – ett projekt som Erikshjälpen stöttat.

Deltagarna i Viktiga ungdomar har tidigare uttryckt att de tycker att det är tungt och tråkigt att springa. De känner också att de hamnar efter alla andra. En hinderbana gör springandet mer lustfyllt och omväxlande. Deltagare i Viktiga barn och ungdomar har själva uttryckt önskan om att kunna träna utomhus och några deltagare har varit med i utformningen av hinderbanan.