Barn med föräldrar i missbruk eller psykisk ohälsa

I Sverige beräknas 385 000 barn leva i hushåll där någon vuxen riskkonsumerar alkohol. Detta motsvarar ungefär 20 % av alla barn i Sverige.

Tillsammans med Hela Människan arbetar vi med projektet Glömda barnen som riktar sig till barn och ungdomar som växer upp i familjer som har krångel. Vi utbildar ledare för att de ska få mera kunskap och som de i sin tur kan förmedla vidare till de som det berör. Barnen själva.

Glömda barn lever i en utsatt situation. De iklär sig ofta rollen att ta över det vuxenansvar som ligger på föräldrar och andra vuxna i deras närhet. Att som barn leva under dessa förutsättningar medför påtagliga risker för egen ohälsa och att själv hamna i destruktiva livsmönster.

Vi vill genom Hela Människans verksamheter se och synliggöra glömda barn och ungdomar. Vi erbjuder stödjande sammanhang och vuxenrelationer, som kan komplettera eller kompensera det de inte kan få i sina familjer. Vi vill bidra med trygghet, närhet och kärlek. Vi vill ge dem uppmuntran och uppskattning och vi vill också förmedla kunskaper och verktyg som underlättar för dem att förstå och klara av sin vardag och ta sig vidare framåt. Vi vill genom gemenskap och aktiviteter visa att vi tror på dem. Vi vill förmedla hopp.

Läs mer på Hela Människans hemsida.