Varför skriva ett testamente?

Vi har olika familjesituationer. För vissa ändras de också över tid. Om du gifter dig fler än en gång eller är sambo, om du inte har några barn eller om du har barn i flera förhållanden/är medförälder till någon annans barn. Oavsett hur din familjesituation ser ut är det viktigt att veta vilka arvsregler som gäller för just dig. Kommer de att fördela din kvarlåtenskap som du skulle vilja? Vem får ta del av ditt arv? Ärver sambor varandra? Hur stor del av arvet har dina barn alltid rätt till. Vad gäller om du har särkullbarn?

Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och ägodelar efter din död. Har du inte skrivit något testamente avgör lagen strikt hur ditt arv ska fördelas.

Men allt går väl till mina barn?

Genom ett testamente kan du också stödja en person eller en organisation som inte automatiskt ärver dig. Även om du har barn kan du testamentera till en organisation. Dina barn har alltid rätt till sin laglott som motsvarar hälften av arvslotten. Den andra hälften kan du förfoga över genom testamente.

Din gåva ger liv åt barns drömmar

Erikshjälpen ger barn förutsättningar för att de själva ska kunna påverka sina liv och framtidsmöjligheter. Med din hjälp kan fler barn komma bort från fattigdom och utanförskap, få äta sig mätta, gå i skolan, vara trygga och bli rättvist behandlade.

För oss på Erikshjälpen är det ett stort förtroende att få föra någons sista vilja vidare. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Erikshjälpen.

Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks Barn- och Hjälpverksamhet
Org.nummer: 827500-4789

Läs mer om hur du skriver ett testamente här på sidan, eller i vårt häfte.