Hur skriver man testamente?

Att skriva ett tydligt testamente behöver inte vara svårt. Det kan upprättas på ett vanligt papper eller i ett färdigt formulär. Det är dock viktigt att testamentet är tydligt och korrekt för att det ska vara giltigt. En god rekommendation är att ta hjälp av någon sakkunnig när du skriver ditt testamente.

Kostnadsfri expertrådgivning

Erikshjälpen har möjlighet att erbjuda kostnadsfri expertrådgivning. Du kan också välja att själv kontakta en oberoende jurist, din bank, en begravningsbyrå eller att utforma testamentet på egen hand.

Testamentera till Erikshjälpen

För oss på Erikshjälpen är det ett stort förtroende att få föra någons sista vilja vidare. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Erikshjälpen.

Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks Barn- och Hjälpverksamhet
Org.nummer: 827500-4789

Två vittnen krävs

När du skriver under ditt testamente måste två personer vara närvarande som vittnen. De ska ha fyllt 15 år och får inte vara dina nära släktingar eller personer som finns upptagna i ditt testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar.

Du kan ändra ditt testamente

Du är alltid fri att ändra ditt testamente. Ett skrivet testamente är inte detsamma som att man bestämt sig slutgiltigt.  Man får inte stryka över och ändra  i det befintliga testamentet, då kan det ogiltigförklaras. Då är det bättre att skriva ett nytt. Det senast skrivna  testamentet gäller, men riv för säkerhets skull det gamla.

Vad kan jag testamentera?

Du kan välja att ge en viss summa pengar, värdepapper eller exempelvis fordon, fastighet, mark eller  värdeföremål genom ditt testamente.  Det går också att testamentera hela kvarlåtenskapen.

Ingen skatt på din gåva

Erikshjälpen är en sparsam organisation med låga omkostnader. Organisationen betalar ingen skatt på det du  testamenterar. Erikshjälpen behöver inte heller betala skatt på reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som organisationen fått i arv. Därför kan hela din testamentsgåva användas till organisationens arbete.

Vi hjälper dig med lösöret

Erikshjälpen kan hjälpa dig att ta hand om lösöret. På många platser i landet finns Erikshjälpens second hand-butiker och genom försäljning av lösöret genereras medel till projekt för barn som lever i utsatthet runtom i världen.

Säker förvaring av testamentet

Det är viktigt att förvara testamentet på en säker plats. Erikshjälpen tillhandahåller kostnadsfri testamentsförvaring i bankfack. Du kan genom oss eller på egen hand vända dig till en auktoriserad begravningsbyrå som registrerar testamentet i Livsarkivet/Vita arkivet. De är kopplade till folkbokföringen och vid dödsfall meddelas begravningsbyrån som garanterar att testamentet blir känt efter din bortgång.

Vill du ha mer information och läsa i lugn och ro?

Ladda ner och skriv ut eller beställ vårt häfte ”Testamente – en gåva för livet”