Minne & Högtid

Alla uppskattar ett gåvogram som ett tecken på uppskattning och omtänksamhet till högtid eller minne. Ett gåvogram är ett gåvobevis i form av ett A4 som visar projektet du stödjer och Erikshjälpens tack.

Välj ett projekt nedan att stödja genom att klicka på det. Fyll sedan i uppgifterna och förhandsvisa så du är nöjd med slutresultatet.

Du kan välja att få ditt gåvogram skickat till dig via e-post och printa själv, eller att Erikshjälpen skriver ut det och postar det till dig, jubilaren eller begravningsbyrån.

Så här gör du:

1. Välj vilket projekt du vill stödja och klicka på den.
2. Bestäm belopp och fyll i uppgifter och hälsning och om du vill ta emot via mail eller post.
3. Förhandsvisa och godkänn.
4. Gå till gåvokorgen och slutför din beställning.

Välj projekt att stödja

Klicka på ett projekt och välj sedan minnes- eller högtidsgåva.
Trygghet & skydd

Rädda barn från människohandel

MÅNADENS GÅVA – Varje månad lyfter generalsekreterare Daniel Grahn ett aktuellt projekt som du kan stötta.

Trygghet & skydd

Tryggare kan många vara

Ta ställning för barns rätt till trygghet.

Trygghet & skydd

Stoppa kvinnlig könsstympning

Ge en gåva som stoppar kvinnlig könsstympning.

Trygghet & skydd

I stället för en present

Ge bort det allra nödvändigaste till barn som drabbats av katastrofer.

Utbildning

Barns utbildning

Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid.

Djur

En get

En get ger näringsrik mjölk och när familjen kan föda upp och sälja fler getter tryggas inkomsten.

Utbildning

Flickors rätt till utbildning

Din gåva stödjer Erikshjälpens arbete för att flickor ska få gå kvar i skolan.

Djur

En ko

När torka och översvämningar tar allt boskap kan en ny ko vara det som får människor att resa sig igen.

Trygghet & skydd

Där det bäst behövs

Låt Erikshjälpen använda din gåva där barns behov är som störst.

Djur

En höna

En värphöna ger familjer mat på bordet och möjlighet till en inkomst redan på kort tid.

Hälsa & försörjning

Frön för hållbar odling

Motståndskraftiga grödor gör det möjligt för familjer att överleva i klimatutsatta områden.

Hälsa & försörjning

En toalett

Att ha möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt kan vara skillnaden mellan liv och död.

Utbildning

Skolmat

Ge bort skolmat som ger energi åt studier och lek.

Hälsa & försörjning

Barns hälsa

Ta ställning för barns rätt till god hälsa.

Utbildning

Intensivskola

Barn som inte kunnat börja skolan tidigare kan läsa ikapp sina kamrater.

Trygghet & skydd

Hope Studio

Ge barnen en röst och stötta kampen mot HIV och utanförskap!

Utbildning

Romer i Rumänien

Förändra attityder och hjälp människor ur fattigdomen.

Hälsa & försörjning

En grön by

Klimatförändringar slår hårdast mot de redan utsatta. Att plantera träd minskar risken för att jorden eroderar.

Hälsa & försörjning

Skicka ut läkare

Kvalificerad läkarvård är skillnaden mellan liv och död.

Hälsa & försörjning

Träning för microlån

Hjälp de allra fattigaste att få ett förändrat liv.

Utbildning

S(k)olenergi

Med solenergi kan skolsalar användas även på kvällen.

Trygghet & skydd

Stoppa trafficking

Förhindra människohandel och exploatering av barn och unga.

Hälsa & försörjning

Barn i Sverige

I Sverige stöttas både sjuka och socialt utsatta barn.

Trygghet & skydd

Barns lika värde

Stötta barn med funktionsnedsättning.

Gåvogram

Minneskort

Vackert och värdigt kort som kan skickas som minneshälsning.

Gåvogram

Högtidskort Blomma

Ett vackert kort gör din gåva till en fin present.