Minne & Högtid

Alla uppskattar ett gåvogram som ett tecken på uppskattning och omtänksamhet till högtid eller minne. Ett gåvogram är ett gåvobevis i form av ett A4 som visar projektet du stödjer och Erikshjälpens tack.

Välj ett projekt nedan att stödja genom att klicka på det. Fyll sedan i uppgifterna och förhandsvisa så du är nöjd med slutresultatet.

Du kan välja att få ditt gåvogram skickat till dig via e-post och printa själv, eller att Erikshjälpen skriver ut det och postar det till dig, jubilaren eller begravningsbyrån.

Så här gör du:

1. Välj vilket projekt du vill stödja och klicka på den.
2. Bestäm belopp och fyll i uppgifter och hälsning och om du vill ta emot via mail eller post.
3. Förhandsvisa och godkänn.
4. Gå till gåvokorgen och slutför din beställning.

Välj projekt att stödja

Klicka på ett projekt och välj sedan minnes- eller högtidsgåva.
Hälsa & försörjning

Låt sommaren bli vacker för alla!

MÅNADENS GÅVA – Varje månad lyfter generalsekreterare Daniel Grahn ett aktuellt projekt som du kan stötta.

Trygghet & skydd

Där det bäst behövs

Låt Erikshjälpen använda din gåva där barns behov är som störst.

Trygghet & skydd

Katastroffonden

Snabbt på plats med hjälp.

Utbildning

Barns utbildning

Stötta barns rätt till utbildning.

Utbildning

Flickors rätt till utbildning

Din gåva stödjer Erikshjälpens arbete för att flickor ska få gå kvar i skolan.

Trygghet & skydd

Stoppa kvinnlig könsstympning

Stötta flickors rättigheter i Mali och Kenya.

Hälsa & försörjning

Barns hälsa

Ta ställning för barns rätt till god hälsa.

Trygghet & skydd

Barns trygghet och skydd

Ta ställning för barns rätt till trygghet.

Utbildning

Romer i Rumänien

Förändra attityder och hjälp människor ur fattigdomen.

Utbildning

Intensivskola

Barn som inte kunnat börja skolan tidigare kan läsa ikapp sina kamrater.

Trygghet & skydd

Hope Studio

Ge barnen en röst och stötta kampen mot HIV och utanförskap!

Hälsa & försörjning

Skicka ut läkare

Kvalificerad läkarvård är skillnaden mellan liv och död.

Trygghet & skydd

Ugandas gatubarn

Allt för många barn har gatan som sitt hem.

Hälsa & försörjning

Träning för microlån

Hjälp de allra fattigaste att få ett förändrat liv.

Utbildning

Solenergi i skolan

Med solenergi kan skolsalar användas även på kvällen.

Utbildning

Skolmat

Bidra till barnens hälsa och skolgång.

Trygghet & skydd

Stoppa trafficking

Förhindra människohandel och exploatering av barn och unga.

Utbildning

Barn i Sverige

I Sverige stöttas både sjuka och socialt utsatta barn.

Trygghet & skydd

Barns lika värde

Stötta diskriminerade barn i Vitryssland och Tanzania.

Gåvogram

Minneskort

Vackert och värdigt kort som kan skickas som minneshälsning.

Gåvogram

Högtidskort Blomma

Ett vackert kort gör din gåva till en fin present.

Gåvogram

Ge bort ett fadderskap

Din gåva bidrar till hållbar och långsiktig utveckling.