Företag

Det finns många sätt som ert företag kan hjälpa barn i världen med utbildning, hälsa och rättigheter. En förutsättning för Erikshjälpens arbete runtom i världen är långsiktiga partnerskap med företag som delar vårt engagemang för barns rättigheter.

Dessa insatser är början på ett långsiktigt arbete. Målet är att barnen och deras familjer ska bli en del av Erikshjälpens byutvecklingsarbete och därmed kunna påverka sin egen framtid.

Tillsammans kan vi göra skillnad och ge liv åt barns drömmar!

FÖRETAGSVÄN

För er som vill ge

Inom Företagsvän finns tre nivåer, och ert företag få olika verktyg för att visa på vårt samarbete beroende på hur mycket ni ger. Nivåerna är 10 000 kr, 25 000 kr eller 50 000 kr per år.

Långsiktighet och hållbarhet kännetecknar samarbetet som sträcker sig över minst tre år. Läs mer här.


FÖRETAGSPARTNER

För er som vill ge mer

Våra samarbeten med större företag kan se olika ut och vi skräddarsyr varje samarbete. Långsiktighet och hållbarhet kännetecknar samarbetet som sträcker sig över minst tre år. En företagspartner ger minst 100 000 kr/år.

Under denna tid har vi möjlighet att erbjuda marknadsaktiviter, rapportering och personalaktivering – på detta sätt kan vi engagera era medarbetare och stärka ert varumärke. Läs mer här.


FÖRETAGSSUPPORTER

För er som vill ge annat

Vill ni erbjuda oss er tjänster som kan hjälpa oss att hålla nere våra administrativa och liknande kostnader? Det kan vara material, lokalhyra eller annat. Då är företagssupporter något för er.

Det finns också möjlighet att sälja era produkter eller tjänster med koppling till Erikshjälpen under en kortare eller längre period.

Denna form av partnerskap värderas i varje enskilt fall, beroende på karaktär och omfattning. Läs mer här.