Erikshjälpens Kungsbackafond

Genom Kungsbackafonden kan föreningar och organisationer som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun få ett ekonomiskt stöd.

Pengarna delas ut två gånger per år, på våren under Eriksdagen samt på hösten i samband med Världens Barn-insamlingen. Vid varje tillfälle kan flera föreningar få bidrag.

Fonden är en del av ett avtal om samverkan kring second hand-verksamheten, mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Det innebär att en del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till en fond för insatser riktade till barn och unga i kommunen. Samverkan handlar också om att tillsammans kunna erbjuda fler arbetsträningsplatser med en ökas kvalitet och variation på uppgifter.

Ansökningar tas emot löpande.

Vilka kan söka medel?

Ideella/idéburna föreningar och organisationer, som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun, kan ansöka om medel ur fonden.

Verksamheten ska finnas till för unga (0-25 år) som är bosatta i eller regelbundet deltar i aktiviteter i Kungsbacka kommun.

Fonden delar inte ut individuella bidrag eller stipendier till privatpersoner. Vi lägger särskild vikt vid stöd till socialt och ekonomiskt utsatta grupper av barn och unga.

Verksamheten kan till exempel handla om:

  • Hållbar utveckling
  • Integration
  • Demokratisering
  • Hälsofrämjande
  • Internationalisering
  • Jämställdhet
  • Utbildning

Vem bestämmer vilka som ska få pengar?

En särskild stipendiegrupp läser igenom och kontrollerar alla ansökningar. Den består representanter från Erikshjälpen och från Kungsbacka kommun. Stipendiegruppen rekommenderar sedan vilka som ska få medel ur fonden.

Välkommen med er ansökan

Vi välkomnar både små och stora föreningar och ideér. Utdelning sker vår och höst.

Sista ansökningsdag
Vår 15 mars
Höst 31 augusti


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Taggar: