Empower – nätverk av idéburna mötesplatser för unga

Möjligheten till en meningsfull fritid och ett positivt sammanhang där man känner tillhörighet, är en förebyggande faktor mot utanförskap, destruktiva aktiviteter och kriminalitet.

Erikshjälpen ser att den idéburna mötesplatsen för unga kan spela en viktig roll för att stärka individen och bidra till inkludering, inte minst för de ungdomar som står utanför föreningslivet.

I Sverige har föreningslivet länge haft en avgörande funktion i samhällets demokratiska organisering och stor betydelse som social mötesplats och främjare av meningsfulla fritidsaktiviteter. I dag ser vi emellertid att allt färre barn och unga är aktiva i någon förening. Av ungdomarna i åldern 13-19 år är det så många som 40 procent som inte har någon föreningstillhörighet.

Att ge barn och unga inflytande och ägarskap är basen för arbetet

Genom nätverket Empower vill vi skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, där lokala aktörer får hjälp och stöd i att bilda mötesplatser för unga som kan bidra till socialisering och främja de ungas förmåga att själva forma och förändra sin livssituation och det omgivande samhället till det bättre. Att ge barn och unga inflytande och ägarskap är basen för arbetet.

Den primära målgruppen för Empower är idéburna, lokalt förankrade organisationer som arbetar för att stärka ungdomar i prioriterade områden genom sin ungdomsverksamhet. Genom det lokala arbetet strävar vi även efter att påverka moraliska skyldighetsbärare, som vårdnadshavare och det lokala civilsamhället, och legala skyldighetsbärare, som myndigheter och politiska aktörer. Nätverket består i dagsläget av föreningar och fritidsgårdar från Växjö, Vimmerby, Göteborg, Jönköping och Vänersborg.

Läs mer i konceptbeskrivningen för Empower

Taggar: