EMPOWER – nätverket som tror på ungas förmåga

Genom EMPOWER bygger Erikshjälpen ett nationellt nätverk av idéburna mötesplatser för unga. Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Ett nätverk som kan ge hjälp och stöd att skapa positiva mötesplatser för unga.

EMPOWER är ett nätverk som tror på ungas förmåga att själva forma sin livssituation och sitt sammanhang i en positiv riktning. Nätverket riktar sig till idéburna mötesplatser som:

 • Erbjuder ungdomar, oavsett bakgrund och livssituation, en trygg och meningsfull fritid
 • Förebygger utanförskap och riskbeteenden
 • Ger ungdomar redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid
 • Verkar för integration mellan olika samhälls- och åldersgrupper
 • Fungerar som brobyggare in till föreningsliv och samhällsengagemang

Genom EMPOWER blir lokala, idéburna mötesplatser del i ett nationellt nätverk – helt utan kostnad. En gång per termin organiserar Erikshjälpens nationella projektledare inspirerande nätverksträffar för fortbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av konceptet. För att stärka och stötta det lokala arbetet erbjuds inom nätverket även utbildning och handledning inom:

 • Barnrätts- och barnskyddsfrågor
 • Ungdomars inflytande och ägarskap
 • Pedagogiska strategier
 • Jämställdhet, mångfald och inkludering
 • Samverkan med kommun, skola, polis och andra myndigheter
 • Föräldramedverkan
 • Rekrytering, motivering och träning av ledare

Läs mer i konceptbeskrivningen för Empower

Taggar: