fbpx

Värdig försörjning

Att det saknas pengar till mat för dagen kan leda till såväl undernäring som barnarbete och trafficking. Fattigdom är ofta grundorsaken till att barn försummas eller utsätts för övergrepp. Och den förs ofta vidare från generation till generation.

Erikshjälpen jobbar med att hjälpa mammor och pappor att hitta trygga och hållbara försörjningsmöjligheter. Genom insatser som självhjälpsgrupper, yrkesutbildningar och klimatomställningar i jordbruket får föräldrar bättre förutsättningar att ta hand om sina barn och ta sig ur fattigdom. När vardagen blir tryggare kan fler barn börja drömma om framtiden.

Tre projekt som ditt företag kan bidra till

Självhjälpsgrupper i Kenya ger framtidshopp

På landsbygden utanför Emali i Kenya arbetar Erikshjälpen tillsammans med den lokala organisationen Nalala för att stärka familjers försörjning. Området är drabbat av torka och många familjer lever i fattigdom, vilket leder till att en stor andel av barnen är undernärda. I olika delar av projektområdet har 21 till 44 procent av familjerna en osäker tillgång till mat.

När familjer kämpar för att sätta mat på bordet är det svårt att ha råd med avgifter kopplade till barnens utbildning eller hälsa. Fattigdom leder också till att många flickor gifts bort tidigt, då föräldrarna ser det som ett sätt att trygga en dotters framtid.

I dag stöttar Erikshjälpen åtta olika självhjälpsgrupper som har lite olika fokus. I någon grupp tillverkar medlemmarna traditionella masajsmycken som sedan säljs på marknader, andra grupper föder upp getter eller odlar bin och säljer honung. Av inkomsterna från till exempel smyckes- eller killingförsäljning går en del direkt till tillverkaren eller uppfödaren och en del till självhjälpsgruppen. På så vis kan gruppen ha en liten bank där medlemmar kan låna pengar, för att till exempel göra en investering i ett eget litet företag. Kulturen i projektområdet är mansdominerad och kvinnor har sämre förutsättningar att påverka sina livsvillkor. Därför har självhjälpsgrupperna ett särskilt fokus på att stötta och stärka kvinnor i att hitta en egen, långsiktig försörjning. När kvinnor stärks skapar de också bättre framtidsförutsättningar för sina barn. Utöver självhjälpsgrupperna arbetar Erikshjälpen för att öka tillgången på vatten i projektområdet, bland annat genom system för att ta till vara regnvatten och lagra i vattentankar. Under två år kommer 100 lantbrukare få utsäde och utbildning för att ställa om till en mer klimatanpassad odling. 120 av de mest utsatta hushållen kommer få kycklingar för att föda upp och på så vis få en extra inkomst, samt ägg och kött till familjen.

Brunnar i Etiopien leder till ökad matproduktion och trygghet

Djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar ger både bättre hälsa och förbättrade inkomstmöjligheter till människor på landsbygden utanför Addis Abeba. Därmed får många barn en friskare och tryggare uppväxt. Projektområdet ligger cirka 13 mil nordost om Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är mycket torrt. Området får små regnmängder och många familjer, som försörjer sig på jordbruk och boskapsuppfödning, kämpar för att klara sig ekonomiskt. Invånarna har fått gå långa sträckor för att hämta vatten – som ibland fört med sig vattenburna sjukdomar.

Många barn har missat en stor del av sin skolgång på grund av all tid de varje dag tvingats lägga på att hämta vatten.

Sedan 2017 arbetar Erikshjälpen tillsammans med den lokala organisationen Feed the Children Organization, FTCO, med att borra brunnar och installera solcellsdrivna vattenpumpar, för att ge familjer rent vatten på nära håll. Vattnet från brunnarna räcker både till dricksvatten och matlagning, till boskap och till att konstbevattna odlingar. Innan arbetet inleddes 2017 gjordes en studie i området som visade bland annat att 95 procent av invånarna inte sålde några grödor, eftersom de behövde allt de odlade till att föda den egna familjen. En uppföljning bland familjer i tre områden som fått brunnar visar flera positiva resultat. Över 95 procent av familjerna uppger att de kan ge sina barn tillräckligt med mat. Det är också över 95 procent som uppger att de har sålt grödor på marknaden för att få en inkomst. Alla barn som är i skolålder går nu i skolan och förekomsten av diarrésjukdomar har minskat. Fler brunnar behövs för att fler familjer och byar ska få goda livsvillkor.

Jobb på hemmaplan minskar utanförskap i Rumänien

Erikshjälpen arbetar tillsammans med partnerogranisaitionen Kenosis för att stärka romska barn och deras föräldrar att bli mer delaktiga i det rumänska samhället och ta sig ur fattigdom och utanförskap. En del i arbetet handlar om att ge romska barn goda möjligheter att klara av skolgången, genom till exempel förskola och läxhjälp. En annan del handlar om att skapa arbetstillfällen och en trygg försörjning för romska föräldrar. Kenosis verkar i ett extremt fattigt område utanför Timișoara, nära både den ungerska och serbiska gränsen. I området bor ett 50-tal romska familjer som inte är integrerade i det rumänska samhället, utan lever i utanförskap. Kenosis består av två delar. Den ena är Kenosis Design; ett socialt snickeriföretag som drivs i samarbete med Erikshjälpen och tillverkar heminredning och möbler för både privatpersoner och restauranger. Tio romer som tidigare levde på socialbidrag är i dag arbetstagare som bidrar till samhället genom att betala skatt. För deras barn finns en större trygghet när en förälder har en fast inkomst och slipper resa iväg för att leta efter jobb eller tigga. Nu satsar Kenosis framåt och behöver en större lokal. Planen är att köpa mark och bygga en hall för produktion, showroom, kontor och lager. Förhoppningen är att den nya fabriken ska fungera som en bro mellan romer och rumäner med visionen om en ny typ av samhälle, där alla lever tillsammans på lika villkor. Den andra delen är en verksamhet för barn, med ett center dit cirka 60 barn kommer efter skolan varje dag för att bland annat få hjälp med läxor och kompletterande undervisning, men också för att ha roligt tillsammans. Kenosis hjälper även familjer med husrenoveringar, hygieninsatser och yrkesutbildningar.

Några exempel på vad pengarna räcker till:

17 000 kronor – inköp av getter eller kor

En självhjälpsgrupp i Kenya får getter eller kor för uppfödning, som ger mat och inkomster genom försäljning av mjölk och killingar eller kalvar.

47 000 kronor – vattentankar till brunn

En djupborrad brunn i Etiopien förses med två glasfibertankar som vardera rymmer 10 000 liter vatten, samt fundament och inhägnad för tankarna.

61 000 kronor – utsäde och utbildning

100 lantbrukare i Kenya får utbildning och förutsättningar för att ställa om till ett klimatanpassat jordbruk, samt högkvalitativt utsäde av grödor.

90 000 kronor – vattentankar till hushåll

90 familjer i Kenya får vattentankar för att kunna lagra
regnvatten.

Relation till de globala målen

Projektet bidrar till Mål 1 Ingen fattigdom och Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Vill ditt företag stötta projektet?

Kontakta Företag & Event för mer information och vidare samtal om hur vårt samarbete skulle kunna se ut.