fbpx

Stötta tio romska familjer och 40 barn

Entreprenörskap, utbildning och integration. För 200 000 kronor om året kan tio familjer i den romska bosättningen Cerneteaz i nordvästra Rumänien få stöd att förändra sitt nu och sin framtid.

Vårt mål

Erikshjälpens arbete i Rumänien fokuserar på att skapa social inkludering av den romska befolkningen i det rumänska samhället. Vi jobbar för att fler barn ska få tillgång till utbildning, hälsa och trygghet – och i det arbetet ses försörjning som en viktig nyckel.

För att uppnå målet fokuserar projektet framför allt på:

 1. Utbildning.
  En Edu-klubb för 40 barn bedriver läxhjälp och informell undervisning. Läs- och skrivundervisning ges till barn som inte gått i skolan och till vuxna som inte är läskunniga.
 2. Integration.
  Gemensamma aktiviteter ordnas för romska och rumänska barn, romska föräldrar uppmuntras att ha kontakt med skolan och projektets personal har dialog med skolledning och lärare om de romska barnens inkludering i skolan.
 3. Hälsa och hygien.
  Familjer får hjälp att hålla kontakt med familjeläkare, hälsokontroller görs för barn och kvinnor. I Edu-klubben serveras hälsosamma mellanmål till barnen.
 4. Hushållsekonomi.
  De mest behövande får hjälp att förbättra sina boendeförhållanden. Men för att uppnå en hållbar förbättring för de romska familjerna räcker det inte enbart med sociala insatser och utbildning. Det är också nödvändigt att få in de vuxna i stabila arbeten, som ger en regelbunden och säker inkomst. Därför får föräldrar stöd att hitta stabila arbeten och självhjälpsinitiativ och entreprenörskap uppmuntras.

Att ge stöd till tio familjer och direkta insatser till 40 barn kostar 200 000 kronor per år

Finansiering

Projektet har en årlig budget på 1 000 000 kronor. I denna summa ingår alla projektkostnader såsom personal, aktivitetskostnader, stöd till renovering av hus och entreprenörsträning. För 200 000 kronor kan tio familjer få stöd under ett år och 40 barn få del av direkta insatser.

Bakgrund

I den romska bosättningen Cerneteaz i nordvästra Rumänien lever ett 45-tal familjer, varav mer än hälften av familjemedlemmarna är mellan 0 och 18 år. Undermåliga boendeförhållanden, arbetslöshet, dålig hälsa, utanförskap och brist på utbildning innebär stor utsatthet och mycket begränsade framtidsutsikter för barn och vuxna.

För fem år sedan började något stort växa ur något litet just här. Med finansiering av Postkodlotteriet var Erikshjälpen med och byggde upp det sociala företaget Kenosis Design. I en verkstadslokal började rumäner och romer tillsammans tillverka skärbrädor, från virke som ratats och kastats bort. Resultatet blev vackert och i dag efterfrågas produkterna av Rumäniens allra finaste restauranger och kaféer. I dag tillverkar företaget designprodukter i såväl trä som läder. Ett flertal personer från bosättningen har här fått fast arbete, som ger en stabil försörjning och främjar integrationen av romer i det rumänska samhället. I dagsläget är Kenosis Design en fungerade verksamhet som till största delen finansieras via intäkter från försäljning av produkter, medan det finns ett stort behov av ökad finansiering för de sociala insatserna som Erikshjälpen tillsammans med organisationen Kenosis genomför.

Relation till de globala målen

Projektet bidrar till Mål 3 God hälsa och välbefinnande, framför allt genom delmål 3:8 (Tillgängliggör sjukvård för alla) och till Mål 4 God utbildning för alla, framför allt genom delmål 4:1 (Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet), 4:4 (Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet) och 4:5 (Utrota diskriminering i utbildning). Projektet bidrar även till Mål 10 Minskad ojämlikhet, framför allt genom delmål 10:2 (Främja social, ekonomisk och politisk inkludering).

Vill ditt företag stötta projektet?

Kontakta Samuel Åhl för mer information och vidare samtal om hur vårt samarbete skulle kunna se ut.