fbpx

Starta en ny Framtidsverkstad

Motverka socialt utanförskap bland barn, ungdomar och föräldrar – bygg framtidshopp! För 700 000 kronor kan ditt företag bidra till att Erikshjälpen Framtidsverkstad kan starta på en ny ort.

Vårt mål

Alla barn har samma rättigheter och ska ha samma möjligheter att delta i samhället, oavsett uppväxtort. Samtidigt ökar ojämlikheten bland barn i Sverige och det är väldigt sällan som barn får göra sina röster hörda i arbetet med att minska ojämlikheten.

Med Erikshjälpen Framtidsverkstad vill vi motverka utanförskap bland barn, ungdomar och deras föräldrar och skapa förutsättningar för utveckling tillsammans. För att skapa utveckling på djupet fokuserar vi på att göra flera insatser samtidigt i ett och samma område. I samverkan med lokala aktörer, från både civilsamhälle, kommun och näringsliv, tar vi initiativ till social mobilisering. Erikshjälpen Second Hands lokala butiker är redan i dag sociala plattformar och det är därför med dem som nav som insatserna utgår.

För att uppnå målet fokuserar Erikshjälpen Framtidsverkstad framför allt på att:

  1. Stötta lokala initiativ så att goda idéer får växa och skapa förändring.
  2. Uppmuntra och stötta barn och vuxna att vara delaktiga och påverka, både i Framtidsverkstadens aktiviteter men också i hela samhället.
  3. Ge vuxna i riskzon för utanförskap stöd för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

I dag finns Erikshjälpen Framtidsverkstad på flera orter och vårt mål är att fortsätta starta nya Framtidsverkstäder.

Att starta Erikshjälpen Framtidsverkstad på en ny ort kostar 700 000 kronor

Finansiering

Det finns en stor öppenhet och ett intresse från både kommuner och andra lokala aktörer att samarbeta med Erikshjälpen, men vi ser samtidigt att det är en stor utmaning att hitta finansiering under arbetets första fas. Vår erfarenhet visar dock att möjligheten till konkret samarbete med kommun, lokalt näringsliv och föreningar förändras när projektet finansieras av en extern part. Vi har då möjlighet att direkt starta arbetet mot utanförskap och kan därefter använda våra resultat som ett argument för fortsatt utveckling av lokala samarbeten.

  • För 700 000 kronor kan ditt företag täcka kostnaderna för att starta en ny Framtidsverkstad på en ny ort.
  • För 400 000 kronor kan ditt företag säkra verksamheten av en Framtidsverkstad på en ort under ett år.
  • För 150 000 kronor kan ditt företag möjliggöra en förstudie kring en ny Framtidsverkstad på en ny ort.

Bakgrund

Hösten 2019 startade den första Framtidsverkstaden i bostadsområdet Adolfsberg i Helsingborg, efter att Erikshjälpen fått medel från Kavlifonden.
– Satsningen i Helsingborg är över vår förväntan, vi ser att insatsen är rätt utifrån de behov som finns och vi lär oss mycket, säger Birgitta Johansson, programchef för Erikshjälpens arbete i Sverige.

Vill du bidra till en ny Framtidsverkstad?

Kontakta Samuel Åhl för mer information och vidare samtal om hur vårt samarbete skulle kunna se ut.