fbpx

Katastrofhjälp

Behoven av humanitära insatser ökar runt om i världen, utvecklingen är mycket oroande. Extremväder, konflikter och coronapandemin är tre av orsakerna. Erikshjälpen arbetar för att snabbt ge katastrofhjälp, som mat, hygienartiklar och tak över huvudet. Vi hjälper också familjer och samhällen att komma tillbaka efter en katastrof och att rusta sig för kommande kriser, så att barn kan våga drömma om framtiden igen.

Erikshjälpens katastroffond

Erikshjälpen arbetar med humanitärt stöd och katastrofriskreducering. Syftet är att rädda liv, minska lidande och ge människor förutsättningar att leva i värdighet. Genom att ha pengar i Erikshjälpens katastroffond kan vi agera snabbt när en konflikt, kris eller naturkatastrof inträffar, istället för att först behöva vänta på att pengar ska samlas in till den specifika krisen. Erikshjälpens humanitära insatser sker till största del i de länder och områden där vi redan har etablerade partners och projekt. Våra lokala partners har bra kunskap om, och är välförankrade i, de samhällen där de verkar och kan snabbt lokalisera vilka som drabbats hårdast och är i störst behov av hjälp. Vårt mål är att agera snabbt, men också att stanna kvar för att se till att livet kan återvända, att vardagen med försörjning, mat och skola kommer igång igen. Erikshjälpen har även en partnerorganisation som är specialiserad på just katastrofhjälp.

Tre projekt som ditt företag kan bidra till

Matbrist på grund av extremväder

I vartannat land som Erikshjälpen arbetar i är risken för att barn ska drabbas av klimatförändringar extremt hög. Torka, översvämningar och annat extremväder förstör skördar och leder till att boskap dör, vilket gör att familjer förlorar både inkomster och mat på bordet. Miljontals barn runt om i världen har i dag en osäker tillgång till mat, på grund av klimatförändringar. Matbrist leder till undernäring men får också andra följdkonsekvenser, som avhopp från skola, barnarbete och bortgifte av flickor. När familjer lever i en desperat situation ökar också risken för att barnen ska utsättas för våld, utnyttjande och trafficking. Erikshjälpens insatser vid torka och översvämning handlar ofta först om att i det akuta läget ge familjer mat, eller pengar till att köpa mat, samt rent vatten. Fortsatta insatser kan handla om att behandla undernäring och att hjälpa familjer och byar att minska risken för att drabbas lika hårt av en framtida kris – genom att till exempel anpassa sitt jordbruk, hitta alternativa inkomstkällor, placera hus och odlingar på högre höjd eller skapa kapacitet att lagra vatten.

För 41 000 kronor kan familjer få frön av snabbväxande grödor, vilket gör att familjer kan börja odla igen.

Otrygghet i konflikter

Barn startar inte krig. Trots det är det ofta barnen som drabbas hårdast. De kan själva skadas eller dödas, de kan mista en eller flera familjemedlemmar, de kan utnyttjas som barnsoldater och de tvingas ofta sluta skolan. Risken för övergrepp och trafficking ökar. Drömmar och framtidshopp krossas.

Innan katastrofen drabbar

Erikshjälpen kan inte hindra eller påverka att en översvämning sker, eller att en konflikt eskalerar. Men vi kan påverka hur förberedda människor är och därmed också hur hårt de drabbas. En familj ska inte behöva drabbas av en katastrof för att få stöd, utan få stöd för att klara sig bättre när katastrofen drabbar. Det kan handla om allt ifrån att samhällen och familjer har tränat och vet vad de ska göra när en katastrof inträffar, samt har till ett litet lager av mat och förnödenheter hemma, till att familjer får kunskap om hur man odlar nya typer av grödor som bättre står emot torka.

Några exempel på vad pengarna räcker till

5 000 kronor – Vattentank

En vattentank som kan användas för att köra ut vatten till byar i Kenya som drabbats hårt av torka.

16 000 kronor– Matpaket till 100 familjer

Varje matpaket innehåller bas-varor som ris, baljväxter, salt och olja. Det räcker till att mätta en familj i Bangladesh, med två vuxna och två barn, i cirka 15 dagar.

41 000 kronor – Frön till 2000 familjer

Efter katastrofens akutfas får familjer med otrygg mattillgång utsäde. Med frön av snabbväxande grödor, anpassade till den lokala klimatsituationen, kan familjerna börja odla mat igen.

60 000 kronor– Ny inkomst genom djuruppfödning

400 hushåll i norra Benin, som drabbas hårt av klimat-förändringar, får stöd för att starta uppfödning av till exempel getter, som komplement till odling.

89 000 kronor – Stödlinje för krigsdrabbade

En stödlinje som under ett år, via telefon och online, ger barn och familjer i krigets Ukraina psykosocialt stöd och tillgång till information.

Relation till de globala målen

Projektet bidrar till Mål 2 Ingen hunger, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

 

Vill ditt företag stötta temaområdet?

Kontakta Företag & Event för mer information och vidare samtal om hur vårt samarbete skulle kunna se ut.