Hållbarhet och CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär att företag tar ansvar för samhällsfrågor ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika områden.

Vi på Erikshjälpen kan hjälpa ert företag hur ni kan jobba med vissa delar av det som ingår i begreppet CSR. Vi tycker det är viktigt att ni visar att ni vill göra en skillnad och engagerar er personal i detta arbete.