Varför gillar kyrkor barnhem?

ALMEDALEN. Över åtta miljoner barn i världen uppskattas bo på barnhem och antalet ökar. Runt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet och familjer splittras i onödan. Trots detta är det många kyrkor som stöttar barnhem. Varför? Hur ser alternativen ut? Kan vi hitta nya vägar tillsammans?

Under det senaste decenniet har antalet barnhem ökat kraftigt i flera länder. Detta sker trots nationella regelverk och riktlinjer från FN som tydligt uttrycker att institutionsvård ska vara sista alternativet. De flesta givare är inte medvetna om att stödet till barnhemmen kan ske på bekostnad av långsiktig hjälp till familjer som vill kunna ta hand om sina barn, eftersom resurser hellre satsas på att bygga och driva barnhem. Ett flertal studier tillsammans med lokala erfarenheter visar att ökningen till stor del drivs av pengar från västvärlden och många gånger är det kyrkor och församlingar som väljer att kanalisera sitt engagemang och sina gåvor till barnhem. Vad är egentligen bäst för barnen och hur kan samfund och organisationer jobba tillsammans för att utveckla det internationella arbetet för utsatta barn? Under seminariet presenteras historik och bakgrund gällande kyrkornas arbete med barnhem och åhörarna får ta del av erfarenheter och berättelser från olika länder.

 

Medverkande:
  • Peter Toftgård, programchef, Erikshjälpen
  • Bitte Arréhn, projektledare, Erikshjälpen
  • Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan
  • Mattias Ingeson, Studieförbundet Bilda (moderator)