Tufft, tuffare, tuffast – ett samtal om de mest utsatta barnen i vårt samhälle

ALMEDALEN. Med jämna mellanrum får vi ta del av rapporter från myndigheter och idéella organisationer som beskriver barnfattigdom, segregation, utanförskap och hopplöshet i vårt svenska samhälle. Men hur ser den samlade bilden ut av barns utsatthet i Sverige? Går det att säga vilka barn som har det svårast?

Den som växer upp i ett område med skolor som inte fungerar möter sina svårigheter. Den som är född med en funktionsnedsättning kommer möta både praktiska problem och diskriminering. För flyktingar och nyanlända med bakgrund utanför Sverige bjuder språkbarriärer, kulturella skillnader och fördomar motstånd. Växer du upp i en familj med missbruk eller våld måste du kämpa med både otrygghet och självbild. Barn och unga med psykisk ohälsa finns i alla typer av familjer och sociala kontexter. Hur ser den samlade bilden av barns utsatthet i Sverige ut? Vilka barn har det allra tuffast? Många barn får kämpa med flera av de utmaningar som räknats upp ovan. Inte sällan leder ett problem till ett annat. Hur kan civilsamhälle och det offentliga samverka för att ge alla barn jämlika livschanser? I seminariet samtalar personer med bred erfarenhet av arbete med barnrättsfrågor och utsatthet om vilka barn som har det allra svårast och vad vi kan göra för att hjälpa på kort och lång sikt.

Medverkande:

  • Birgitta Johansson, programchef Sverige, Erikshjälpen
  • Katarina Danielsson, processledare, Delmos – Delegationen mot segregation
  • Sofia Grönkvist, enhetschef gruppstöd, Bris
  • Göran Holmström, projektledare Idéburen välfärd, Rädda barnen
  • Kattis Ahlström, journalist, programledare (moderator)