Min pappa har mördat, vem frågar mig hur jag mår? Om barn till frihetsberövade

ALMEDALEN. Barn och ungdomar med en frihetsberövad förälder är en bortglömd grupp med stora behov. Enligt Socialstyrelsen saknar 79 procent av Sveriges kommuner specifika stödinsatser. Genom samverkan mellan ideella organisationer, polis, kriminalvård och kommuner kan samhället ge barnen stöd och framtidstro.

160 000 barn om året har en förälder som döms för brott. Barn med en frihetsberövad förälder/familjemedlem löper större risk än andra barn att utveckla psykisk ohälsa och egen kriminalitet om de inte får hjälp i tid. Kommunerna saknar i hög grad både stödinsatser och förebyggande verksamhet. På de orter där det finns stöd utförs insatserna nästan uteslutande av ideella aktörer. Vad säger barnen själva? Hur kan deras historia se ut? Under seminariet delar olika personer med erfarenhet av arbete med denna utsatta grupp med sig av sina berättelser och kunskaper. Vilka stödformer fungerar och vad krävs av samhället för att barn i hela landet ska få samma chans?

 

Medverkande:

  • Ann-Sophie Palmér, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen
  • Line Fuchs, verksamhetsledare Solrosen, Göteborgs Räddningsmission
  • Madelein Kattel, verksamhetschef, Bufff Sverige
  • Jenny Rehnman, Socialstyrelsen
  • Kattis Ahlström, journalist, programledare (moderator)