fbpx

Upplägg

Här kan du läsa om hur upplägget är för Distanskurs med Internationella Fältstudier.

Kursen är uppdelad i olika delar. Egna förberedelser, förberedelsekurs, genomförande av fältstudier, uppföljningsdagar och genomförande av informationsuppdrag. Målet med kursen är att du ska få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbete för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen är också att ditt personliga engagemang för internationellt utvecklingssamarbete ska stärkas.

Egna förberedelser

När du har fått ditt antagningsbesked i mitten av hösten börja dina egna förberedelser. De består utav följande:

  • Två inlämningsuppgifter: En landstudie och en intervju men en tidigare kursdeltagare
  • Ta kontakt med din fältstudierpartner
  • Digital avstämning med er handledare på er värdorganisation
  • Skaffa pass, visum och vaccinationer

Det är viktigt att man börjar tidigt med pass, visum och vaccinationer. Ibland kan dessa processer ta längre tid än man tror. Det är du själv som ansvarar för att det blir gjort.

Förberedelsekursen

Förberedelsekursen är under v.4 (måndag – fredag) och är på plats i Jönköping/Huskvarna och är delvis ihop med deltagare från kursen Glokal som anordnas av Svf. Du erbjuds boende (på Svf i Jönköping) och mat till självkostnadspris.
Under förberedelsekursen får du, förutom att lära känna de andra deltagarna, vidare information om din placering, fördjupade kunskaper om Erikshjälpen, undervisning i kulturförståelse och omvärldskunskap, genomgång av inlämningsuppgifter samt information hur du på bästa sätt kan hanterar din utlandsvistelse. Denna del är obligatorisk och skapar en viktig grund för din fältstudier.

Genomförande av fältstudier

När förberedelsekursen är avklarad så är det dags att resa till din placering där du är i cirka 4 månader. Väl på plats kommer er handledare vara den person som du och din fältstudierpartner har mest kontakt med men kursansvarig går alltid att kontakta om det skulle vara något. Hur din placering blir och vad du kommer göra är mycket upp till dig, din fältstudierpartner och er handledare. Berätta vad ni kan, vill och önskar! Kom med förslag, idéer med mera.
Under tiden har ni flertalet inlämningar och uppgifter att genomföra och lämna in till kursansvarig. På detta sätt ska ni fördjupa er och få en större förståelse för de arbete som bedrivs.

Uppföljningsdagar

När ni kommer hem från er placering möts vi åter igen i Jönköping/Huskvarna för tre uppföljningsdagar. Dessa är till för att summera kursen, bearbeta upplevelser och förbereda inför informationsuppdragen. Du erbjuds boende (på Svf i Jönköping) och mat till självkostnadspris.

Informationsuppdrag

Efter hemkomst ska varje fältstudent genomföra minst 8 st informationsuppdrag där man på olika sätt berättar om sina upplevelser. Hur man informerar kommer man överens med kursansvarig men det kan exempelvis vara genom att hålla föredrag, anordna en utställning, arrangera en insamling med mera.