fbpx

Kostnader

Kursen är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Södra Vätterbygdens folkhögskola, Svf, i Jönköping. Nedan ser du hur fördelningen av kostnader ser ut mellan Erikshjälpen och deltagaren.

Dessa kostnader ansvarar Erikshjälpen för:

 • Internationell flygresa
 • Resor under studieperioden i fält kopplat till din placering
 • Boende i studielandet
 • Försäkring under studieperioden
 • Resor i samband med ett antal informationsuppdrag

Dessa kostnader står du för som kursdeltagare:

 • Resa till och från rekryteringsdag
 • Resa till förberedelsekurs
 • Resa till uppföljningsdagar
 • Pass och visum
 • Boende och mat på förberedelsekurs (organiseras av Svf)
 • Boende och mat på uppföljningsdagar (organiseras av Svf)
 • Vaccinationer och ev. malariaprofylax
 • Resa till flygplats i Sverige
 • Mat i studielandet
 • Privata kostnader

Möjlighet till bidrag

Distanskursen med internationella fältstudier är en folkhögskolekurs, vilket innebär att du blir berättigad till CSN-bidrag – för 100 % studier. Bidraget kommer kunna täcka vissa delar av uppehället i det land du hamnar, så som exempelvis kostnader för mat.

Egeninsatsen är beräknad att landa mellan 15 000 – 20 000 SEK.

Du kan välja att ta CSN-lån. Tar du bara bidragsdelen för denna tid beräknas du kunna få cirka 15 000 kronor utan att ta lån. Din studietid beräknas till 20 veckor. Räkna själv på det här.