fbpx

Internationella fältstudier

På grund av coronapandemin tvingas vi tyvärr ställa in fältstudiekursen 2021.

Vill du lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete? Är du redo för en ny utmaning som innebär att du får erfarenhet av arbete inom en organisation som har fokus på barnets rättigheter? Är du mellan 20 och 30 år? Då ska du söka Distanskurs med internationella fältstudier. Detta är Erikshjälpens tidigare praktikantprogram i en ny form.

Målet med kursen, som anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) i samarbete med Erikshjälpen, är att du ska få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbete för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen är också att ditt personliga engagemang för internationellt utvecklingssamarbete ska stärkas.

Svf och Erikshjälpen strävar mot att du genom kursen ska känna att du utvecklas och får nya kunskaper, oavsett om du nyss slutat gymnasiet och är ny på området eller har en universitetsexamen och vill få kvalificerad erfarenhet av utvecklingssamarbete. Utresan sker i månadsskiftet januari/februari och din utlandsvistelse varar i fyra månader. Efter hemkomst följer några uppföljningsdagar innan kursen avslutas i mitten av juni.

Det osäkra världsläget på grund av coronapandemin gör att vi tyvärr måste ställa in Distanskurs med internationella fältstudier 2021. Vi återkommer med kursen 2022 och välkomnar dig att söka under våren/sommaren 2021. Har du frågor? Kontakta Fredrik Hagelvik.

Därför åkte vi ut som fältstudenter