Projektledare Empower – nätverk av idéburna mötesplatser för unga

En meningsfull fritid och att känna tillhörighet förebygger utanförskap, destruktivitet och kriminalitet. Empower är ett nationellt nätverk av idéburna mötesplatser för unga som Erikshjälpen är med och bygger upp.

Visionen lyder: Ett nationellt nätverk av idéburna mötesplatser för unga, där barn och ungdomar blir sedda, bekräftade och ges förutsättningar att växa och själva påverka sin livssituation och förändra det omgivande samhället i en positiv riktning.

Genom nätverket får lokala aktörer hjälp och stöd i att skapa mötesplatser som kan vara en del i att förbättra ungas vardag. Erikshjälpens roll är att koordinera det nationella nätverket samt att vara brobyggare mellan olika samhällsaktörer. De lokala organisationernas huvuduppgift är att driva verksamheten på respektive ort, men också att bidra med kunskap och erfarenhet samt förmedla värdefulla kontakter till det nationella nätverket. Läs mer om Empower här.

Är du personen vi söker som vill vara en del av Empower genom att projektleda och koordinera nätverket?

Arbetsuppgifter  

Som projektledare och koordinator är du en del av Erikshjälpens Sverigeavdelning. Du ansvarar för att koordinera arbetet i det stödjande nätverket Empower och organisera nätverksträffar för kontinuerlig fortbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av konceptet Empower.

För att stärka och stötta det lokala arbetet erbjuds genom nätverket utbildning och handledning i hur man kan arbeta med olika frågor som ungdomars inflytande och ägarskap, pedagogisk strategi, barnrätts- och barnskyddsfrågor, jämställdhet, mångfald och inkludering.

I tjänsten ingår att koordinera gemensamma evenemang och träffar på nationell eller regional nivå, riktade till ungdomar inom nätverket. Att kvalitetssäkra verksamheten och upprätta samarbetsavtal samt vara behjälplig vid upprättande av lokala verksamhetsplaner, uppföljningar och utvärderingar.

Konceptet Empower är under uppbyggnad och projektledaren kommer vara en viktig del i uppstart av nya verksamheter. Det innebär att finnas med i initiala kontakter och samverka med föreningar, kommun, skola, polis och andra relevanta aktörer samt stödja uppstart, handleda och coacha det konkreta arbetet.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Projektledare för FFA (Football For All) Global Sverige.

Kompetens

Din bakgrund kan variera, men vi ser gärna att du har en relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot till exempel ledarskap, fritidsverksamhet eller socialt arbete, och att du har egen erfarenhet av föreningsliv och arbete med ungdomar. Integrationsarbete och arbete i mångkulturella miljöer är meriterande. Du har körkort B och tillgång till bil.

Egenskaper

Du är självgående och van att arbeta självständigt och ta ansvar. Du är relationsbyggare och trivs i en representativ roll, är målinriktad och har förmåga att hantera tillfälliga arbetstoppar. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift, har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du delar Erikshjälpens kristna värdegrund. Erikshjälpen eftersträvar mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och ursprung.

Period och placering

Anställningen är en visstidsanställning på 75% i 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är knuten till Erikshjälpens kontor i Huskvarna och innebär resor i Sverige.

Ytterligare information

Kontakta Programchef Sverige Birgitta Johansson, 0725- 247710 eller birgitta.johansson@erikshjalpen.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 25 juni till ansokan@erikshjalpen.se. Märk ansökan med ”Projektledare/Koordinator”. Inkomna ansökningar behandlas löpande och intervjuer kommer att hållas under vecka 26.

 

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.