Utveckling i Sydsudan genom Pingstkyrkan i Jönköping

Sydsudan är världens nyaste land och har alltid präglats av inbördeskrig, fattigdom och torka. När regnet slår fel och skördar uteblir, tillsammans med den situations om råder av kring i landet, hamnar många i Sydsudan i desperat behov av hjälp.

I landets sydöstra del genomförde Pingstkyrkan tillsammans med medel från second hand-butiken en satsning för att röja en väg och på så vis möjliggöra för de stora hjälporganisationerna att nå fram med sina lastbilar. Hundra människor sattes i arbete att röja terrängen för vägen på ca 10 km, och fick som betalning för arbetet mat för sig och sin familj. Arbetet i det här området kommer fortsätta. Det finns i dagsläget ingen fungerande skola och endast en fast läkare för en befolkning på 1 miljon människor. Behoven är enorma, och vi kan vara med och göra en skillnad.