Utveckling i Sydsudan genom Pingstkyrkan i Jönköping

När Sudan delades bildades det nya landet Sydsudan. Här finns ett stort behov av utbildning och därför bygger vi skolor och vi utbildar också lärare över hela landet.

Vi sprider kunskap om hur man förhindrar spridningen av hiv/aids och arbetar för att minska mödradödligheten vid förlossning.