Två dagcentra för handikappade barn i DR Kongo

Genom Second Hand-butikens samarbetspartner Filadelfiaförsamlingen i Vrigstad stöttar vi bland annat Mephiboseth Salem och Panzi dagcenter, i staden Bukavu.

Där nås 50 funktionshindrade barn och deras familjer regelbundet. Näringslära och sjukgymnastik är viktiga inslag i verksamheten, liksom rörelselekar och sång. Barnen utvecklas och förbättrar sina färdigheter, några har lärt sig att gå. Barnens rättigheter stärks och många föräldrar börjar se sina funktionshindrade barn på ett nytt sätt, där barnen får ett större människovärde.

Så här fördelas de medel som Filadelfiaförsamlingen får från butiken:

  • Hopp för Honduras Barn 20%
  • EFI Rumänien 20%
  • PMU Mephiboset Centre Dr Kongo 20% (under 2014-2016)
  • Skandinaviska Barnmissionen- barnmatsal i Peru 10 %
  • Bröderna Hasse Mission i Ukraina 10%
  • Svensk-Indisk Agape Mission 10%
  • Temporära insatser/katastrofhjälp 10%