Stöd till barn både i Sverige och utomlands

Genom Pingstkyrkan i Kinna och Elimkyrkan i Skene går överskottet från Skenebutiken till bland annat barns utbildning.

 

Stödgruppen Gläntan

På hemmaplan stöttar Elimkyrkan verksamheten Gläntan, som finns till för barn och ungdomar med föräldrar i psykisk ohälsa eller missbruk. Arbetet syftar till att stärka barnen och hjälpa dem finna sunda strategier för att de ska kunna må bra trots att andra i deras närhet mår dåligt.

Hjälp i andra länder

Elimkyrkans satsar större delen av sitt arbete på hjälp till fattiga och utsatta i andra länder. De stöttar flera projekt i Zambia och Burkina Faso där barn och skola samt sjukvård står i fokus.

Marks kommun har haft besök av många tiggare från Rumänien. En lokal stödorganisation arbetar med konkret hjälp i en by som flera av dem kommer från. Elimkyrkan stöder en socialarbetare där som delar ut mat och bedriver skolundervisning för romska barn. Dessutom stöder de arbete bland romer i Belgrad.

SIRA-skolan i Betlehem, som  hjälper barn med inlärningssvårigheter är ett annat projekt som får del av överskottet från butiken.

Dagcentret Oasen

Pingstkyrkan i Kinna stöttar dagcentret Oasen i staden Salta, Argentina. Där erbjuds daghem för de barn som inte har någon tillsyn under dagen. Barn som har problem i skolan får hjälp med skolmaterial, läxläsning och specialundervisning. Undernärda barn och barn från fattiga familjer får frukost och middagsmål och dietister och barnpsykologer ger kurser för barnens mammor och för tonåringar. Centret vill vara en Oas för i dag och ett hopp för framtiden, en plats där barnen kan känna sig trygga, sedda och älskade. Genom dagcentrets arbete kan barn och hela familjer få sin livssituation förändrad.

Stödet går även till:

  • Oasen Salta, Argentina: Dagcenter. Hjälp till behövande skolelever. Läxhjälp, afterschool-aktiviteter och mat för elever från fattiga förhållanden.
  • Sange, Kongo: Skolmatrial, skoluniformer och skolavgifter till 200 skolbarn.
  • Ivancea, Moldavien: Afterschool-aktiviteter, läxhjälp och mat för elever som kommer från fattiga familjer.
  • Dongobesh, Tanzania: Stöd till utbildning för flickor från fattiga familjer. Katastrofhjälp, majs till mat och utsäde på grund av torka.