Stöttar stödgrupp och dagcenter

Pingstkyrkan i Kinna stöttar dagcentret Oasen i staden Salta, Argentina. Där erbjuds daghem för de barn som inte har någon tillsyn under dagen.

Barn som har problem i skolan får hjälp med skolmaterial, läxläsning och specialundervisning. Undernärda barn och barn från fattiga familjer får frukost och middagsmål och dietister och barnpsykologer ger kurser för barnens mammor och för tonåringar. Centret vill vara en Oas för i dag och ett hopp för framtiden, en plats där barnen kan känna sig trygga, sedda och älskade. Genom dagcentrets arbete kan barn och hela familjer få sin livssituation förändrad.

Stödgruppen Gläntan

Gläntan är en stödgruppsverksamhet i Marks kommun som drivs av Elimkyrkan i Skene.
Verksamheten är till för barn och unga som har föräldrar med missbruksproblem. Att ha en förälder som dricker för mycket alkohol eller tar droger påverkar barnen negativt. I stödgruppen Gläntan får dessa barn träffa andra med liknande erfarenheter. De får lära sig om alkohol- och drogberoende och hur det påverkar familjen. De får även lära sig att känna igen och acceptera sina egna känslor och behov, och målet är att barnen ska lära sig hur de kan må bra fast föräldern mår dåligt.