Stöttar skola i Ghana

Genom Newmaninstitutet stöttar butiken bland annat en skola i Ghana.

Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för att ta sig ur fattigdom, och för att förändra ett liv och ett samhälle. Tillsammans med högskolan Newmaninstitutet stöttar butiken en skola i Ghana, Västafrika. Skolan, St. Clare Preparatory School, ligger i huvudstaden Accra. Förutom skolans drygt 400 grundskoleelever finns plats för cirka 40 förskolebarn.

Just nu behöver skolan hjälp med att få några datorer. Att kunna hantera en dator ger en stor fördel för eleverna när de lämnar skolan. För att datorerna ska kunna användas så bra som möjligt behövs även en generator, då det är stora problem med tillgång till elektricitet.

Newmaninstitutet