Soppkök i Sighisoara

Det första projektet som Pingstkyrkan startade, och fortfarande är med och driver, är ett soppkök i Sighisoara, Rumänien.

Det startades 1994 efter att kontakt med pastorsfamiljen i en församling där. Fem dagar i veckan delas det ut soppa och bröd till fattiga barnfamiljer i Sighisoara. Pingstkyrkan har även på senare år startat upp ett liknande projekt i en by som heter Hetiur, en kort bit utanför staden.

Stöttning sker även till hjälpprojekt i Bosnien, Burma/Thailand, Indien och Benin, och på hemmaplan stöttar församlingen bland annat ett par ungdomsgårdar i Vänersborgs kommun, flyktingarbete i Vänersborg och sjukhuskyrkan på NÄL/Uddevalla.