Sociala insatser i flera länder

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Vimmerby blir till hjälp både lokalt och i bland annat Tanzania och Etiopien.

Genom Korskyrkan stöttar butiken bland annat Mchukwi Mission Hospital i ett fattigt område i Tanzanias södra kustregion. Förutom bidrag till underhåll och utveckling av verksamheten vid sjukhuset har, där viktiga fokusområden är traumavård, förlossningsvård och barnmedicin, har överskottet från butiken också bidragit till byggandet av ett mödravårdshem där tillresta mammor kan vistas i anslutning till förlossningsavdelningen. Senaste åren har Scandinavian Doctors fortlöpande bidragit med läkarkompetens. Som en del av detta har Anders Brunegård i återkommande perioder gjort insatser vid sjukhuset.

Det nybyggda mödravårdshemmet.

I Etiopien stöttar Korskyrkan EHBC i Jimma. EHBC:s församling hjälper föräldralösa gatubarn med mat, sjukvård och skolgång i samverkan med sociala myndigheter. Målet är att barnen ska kunna integreras i nya familjer, där nya föräldrar tar hand om ett barn som sitt eget.

Under 2017 gavs stöd till människor som levde i områden som drabbades av torkkatastrofen.

Lokalt i Vimmerby går överskottet från butiken bland annat till Vimmerby If:s sociala arbete, som innebär att föreningen vill ta ett socialt helhetsansvar för både barn, ungdomar och vuxna. Föreningen ser sig som ”Kaptener för mångfald”, ett budskap som finns på alla Vimmerby If:s lags kaptensbindlar.

Föreningslivet är viktigt för att skapa ett jämlikare samhälle där alla ges en chans att lyckas genom bland annat god integration, meningsfull fritid och hälsosammare liv. Då måste föreningslivet vara tillgängligt för alla och det blir extra viktigt för personer utan utvecklade sociala skyddsnät.

Vimmerby If:s ambition är att erbjuda alla barn och ungdomar en meningsfull fritid oavsett socioekonomisk situation, bakgrund eller förutsättningar. Inom föreningen jobbar man bland annat med fotbollsverksamhet, eftermiddagsverksamhet, lovverksamhet och närvaro i socioekonomiskt utsatta områden.