Sociala insatser i flera länder

Korskyrkan i Vimmerby stödjer genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand olika sociala insatser. Det finns sex fokusområden dit merparten av medlen går: Rumänien, Vitryssland, Etiopien, Kenya, Tanzania och Nepal.

I Rumänien har Korsskyrkan under lång tid stöttat ett arbete för romska barn. Det som 1993 började med matbespisning till gatubarn i staden Alesd har genom åren blivit både en skola och förskola för romska barn. Romerna är en utsatt och diskriminerad grupp i samhället, och att ge barnen en bra start gör stor skillnad för framtiden. I förskolan får barnen bland annat lära sig rumänska, vilket är en stor hjälp för dem när de sedan börjar skolan. Här kan de också få mat i magen, få duscha och tvätta sina kläder.

Under 2013 blev gymnastikhallen på förskolans övervåning klar. Hallen har särskilt sponsrats av Korsskyrkan i Vimmerby. Här kan barnen få leka och utöva sport. Förskolan stöttas också av Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen.

Utöver de sex fokusområdena går överskott även till sociala projekt i Vimmerby.